Obowiązkowy split payment od 01.09.2019 r.

Tomasz Napierała

0

Zgodnie z projektem z 14.05.2019 r. zmian w ustawie o VAT (link) przygotowanym za zgodą KE z 18.02.2019 r. (link), obowiązkowy split payment (OSP) ma obowiązywać od 01.09.2019 r. na wybrane towary i usługi (łącznie 150 pozycji wymienionych w załączniku do ustawy o VAT – link). OSP ma zastąpić obecne odwrotne obciążenie stosowane m.in. w […]

CENY TRANSFEROWE W 2019 ROKU – szkolenie otwarte

Michał Kubik

0

Serdecznie zapraszamy na otwarte szkolenie dotyczące zmian w przepisach o cenach transferowych. Szkolenie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w Biurze ABC Tax w Poznaniu. Celem szkolenia będzie przekazanie wiedzy na temat ostatnich zmian oraz praktycznych informacji na temat sporządzania dokumentacji podatkowej za lata 2018 oraz 2019. Szczegóły po kliknięciu tutaj. Kliknij, żeby ocenić ten […]

Najważniejsze informacje o kasach rejestrujących

Karol Witkowski

0

W dniu 01.05.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to m.in. nakłada na podatnika obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach tej ewidencji (obejmującą podstawowe zasady jej prowadzenia i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki […]