Tarcza antykryzysowa – aspekty podatkowe – status bieżący na 31.03.

Tomasz Napierała

0

Szanowni Państwo, przedstawiamy aktualne na dzień 31 marca informacje nt. tzw. tarczy antykryzysowej (wersja pdf). Rozwiązania już uchwalone: Termin na złożenie CIT-8 odroczony do 31.05. (Rozporządzenie MF opublikowane w Dz.U.). Termin na złożenie MDR-3 w zakresie CIT tym samym również został odroczony do 31.05. Rozwiązania planowane: Odroczenie o 2 miesiące terminu na złożenie ITF-2R oraz ORD-U […]

Tarcza antykryzysowa – aspekty podatkowe

Tomasz Napierała

0

Szanowni Państwo, przedstawiamy aktualne informacje nt. tzw. tarczy antykryzysowej (wersja pdf). Na moment przygotowywania tego materiału nie jest jeszcze dostępny oficjalny projekt ustawy w tym zakresie. Dostępny jest projekt nieoficjalny z 21.03.2020 r., publikujemy go tutaj. Główne propozycje wynikające z tego projektu: odroczenie wejścia w życie struktury JPK_V7M dla tzw. „dużych” przedsiębiorców z 1. kwietnia […]

Wytyczne OECD ws. transakcji finansowych

Witold Tomczak

0

Wytyczne OECD wydane 11 lutego br. określają najważniejsze kwestie, które należy uwzględniać określając warunki finansowych transakcji kontrolowanych (ich zgodność z zasadą arm’s lenght). Stanowią one uzupełnienie praktyk wynikających z Wytycznych OECD wydanych w 2017 r., wyznaczających standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw wielonarodowych (wersja pdf). Wytyczne odnoszą się do transakcji: pożyczek wewnątrzgrupowych, grupowych systemów zarządzania […]

Termin złożenia MDR-3 coraz bliżej

Tomasz Napierała

0

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) obowiązują od początku 2019 r. Do końca marca 2020 r. należy złożyć MDR-3 – informację o schematach dotyczących CIT realizowanych w 2019 r. MDR-3 musi być podpisany elektronicznie przez wszystkich członków zarządu i jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezależnie od tego czy analizowali już Państwo swoje transakcje pod […]