Zmiany przepisów podatkowych 2020 [Aktualizacja]

Tomasz Napierała

0

  Przygotowaliśmy przejrzyste zestawienie najważniejszych zmian podatkowych na 2020 r.   Zapraszamy do lektury!   Pobierz wersję PDF     Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie! Facebook                Linkedin   Kliknij, żeby ocenić ten post!

W cenach transferowych transakcja to nie tylko sprzedaż i zakup | Artykuł Michała Kubika i Witolda Tomczaka w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

  ? Przepisy o cenach transferowych nie definiują pojęcia transakcji. Jest to przyczyną wielu niejasności i przysparza problemów podatnikom, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzać dokumentację podatkową. Organy podatkowe uważają, że transakcję należy rozumieć możliwie szeroko. Czyli o tym, że w cenach transferowych transakcja to nie tylko sprzedaż i zakup – Michał Kubik, Doradca […]

Lokalna dokumentacja cen transferowych – nowe progi i wymogi | Artykuł Natalii Chwały i Witolda Tomczaka w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

  ? Nowe regulacje w zakresie podatków wprowadziły szereg zmian w obszarze cen transferowych. Poza kilkoma nowościami regulacyjnymi, pojawiło się też kilka znaczących zmian pozwalających m.in. na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych. Co prawda, zmienione przepisy obowiązują już od 2019 r., jednak większość podatników zaczęła z nich korzystać dopiero w tym roku. O nowych progach i wymogach lokalnych […]

Prostsze pożyczki dla podmiotów powiązanych | Artykuł Marty Lango i Michała Kubika w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

    Przepisy o cenach transferowych zawierają wiele korzystnych dla podatników uproszczeń. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. bezpiecznych przystani – to jest zasad, które mają zapewnić podatnikom ochronę przed doszacowaniem podatku przez organy podatkowe i ograniczyć obowiązki dokumentacyjne. Mogą z niej korzystać m.in. podmioty powiązane zawierające umowy pożyczek. Na temat prostszych pożyczek dla podmiotów […]