Strategia podatkowa 2022 – przypominamy o ważnym terminie

Elżbieta Skurczak

0

  Przypominamy, że już niedługo upływa termin przygotowania i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok. Termin ten upływa z końcem 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy informacja.     Kogo dotyczy obowiązek przygotowania strategii podatkowej? Obowiązek przygotowania i opublikowania informacji o strategii podatkowej dotyczy: podatników, których przychody w roku […]