Ostatni dzwonek na ceny transferowe 2021

Marta Lango

0

  Zbliża się koniec roku, a z nim nieubłaganie termin na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r. Podmioty, posiadające rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu, zobowiązane są do 31.12.2022 r.: sporządzić dokumentację cen transferowych wraz z analizą benchmarkingową; złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen; złożyć informację o cenach transferowych za […]