Raportowanie MDR – o czym należy pamiętać?

Elżbieta Skurczak

0

  Raportowanie MDR – o czym należy pamiętać? Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) obowiązują od stycznia 2019 r. Pomimo wprowadzenia zawieszenia raportowania w stosunku do części schematów podatkowych na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, schematy transgraniczne powinny być na bieżąco raportowane, co rodzi szereg obowiązków, ale również wątpliwości po stronie podatników. Jeżeli jeszcze nie […]

ORD-U za 2022 r.

Marta Lango

0

Dotychczas z końcem marca upływał termin na złożenie ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. W tym roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów (link), które wydłuża ten termin do jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nowy termin dotyczy informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 […]