Najważniejsze interpretacje w zakresie cen transferowych w I kwartale 2023 r.

Dominika Rąpała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2023 r.   Zagadnienie Wnioski Data Link Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce komandytowej Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce, jako działanie jednorazowe, całościowo uregulowane w przepisach KSH, które nie ma charakteru zarobkowego, nie mieści się w definicji pojęcia „działalność gospodarcza”, […]

Kiedy należy weryfikować rzeczywistego właściciela na gruncie podatku u źródła?

Weronika Sydow

0

Jednym z elementów wpływających na opodatkowanie podatkiem u źródła (WHT) jest ustalenie rzeczywistego właściciela należności. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne. Jaki jest cel ustalania rzeczywistego właściciela? Weryfikowanie statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner, BO) jest niezbędne, by zapobiegać tzw. zjawisku „treaty shopping”. Polega ono na nadużywaniu prawa poprzez tworzenie i wykorzystywanie sztucznych podmiotów […]