„Safe harbour” dla pożyczek

Natalia Chwała

0

Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych. W przypadku transakcji pożyczkowych zawieranych między podmiotami powiązanymi przewidziane zostało uproszczenie typu „safe harbour”. Chroni ono podatników przed kwestionowaniem ceny transferowej przez organy podatkowe oraz zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym analizy. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy nie będzie weryfikował […]