Czy spółki holdingowe mogą korzystać z preferencji w WHT?

Weronika Sydow

0

W grudniu 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał trzy negatywne wyroki w zakresie zwolnienia z podatku u źródła dywidend wypłacanych ze spółek polskich do zagranicznych spółek holdingowych (wyroki NSA z 19 grudnia 2023 r., sygn. II FSK 27/23, II FSK 28/23, II FSK 29/23).   Link do artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/czy-spolki-holdingowe-moga-korzystac-z-preferencji-w-wht,527089.html Kliknij, żeby ocenić ten post!

TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Podwyższenie kapitału zakładowego jest transakcją kontrolowaną

Natalia Chwała

0

Państwu transakcję podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego jest powszechnie zawieraną transakcją polegającą na przeniesieniu własności środków na spółkę przez jej wspólników, którzy w zamian otrzymują nowe udziały. Choć nie podlega opodatkowaniu CIT (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), inaczej jest na gruncie cen transferowych. Czy transakcję podwyższenia kapitału zakładowego należy udokumentować? Tak, […]