Najważniejsze interpretacje w zakresie cen transferowych w I kwartale 2023 r.

Dominika Rąpała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2023 r.   Zagadnienie Wnioski Data Link Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce komandytowej Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce, jako działanie jednorazowe, całościowo uregulowane w przepisach KSH, które nie ma charakteru zarobkowego, nie mieści się w definicji pojęcia „działalność gospodarcza”, […]

CbC-P do końca marca

Dominika Rąpała

0

Raportowanie CbC to mechanizm automatycznej wymiany między krajami informacji podatkowych o jednostkach działających w ramach grup kapitałowych. Obowiązek Obowiązek CbC dotyczy podmiotów należących do grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty. W przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest w PLN, limit ten wynosi 3,25 mln PLN. Raportowanie składa się z dwóch […]

Ceny transferowe w interpretacjach

Dominika Rąpała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w IV kwartale 2022  Zagadnienie Wnioski Data Link Wniesienie aportu niepieniężnego a obowiązki TP Transakcje wniesienia aportu na gruncie przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych należy kwalifikować z punku widzenia skutków prawnych, jakie te transakcje powodują (np. zwiększenie aktywów, podwyższenie kapitału), a nie przez […]

Ceny transferowe w interpretacjach

Dominika Rąpała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w III kwartale 2022 r.   Zagadnienie Wnioski Data Link Obowiązki  wynikające z rozliczeń w ramach  systemu cash-  poolingu Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji rozliczeń cash-poolingu powstaje w przypadku przekroczenia progu dokumentacyjnego (10 000 000 PLN). Dokumentacją należy objąć przepływy środków […]

Uproszczenia dla mikro i małych przedsiębiorców tylko po spełnieniu warunków

Dominika Rąpała

0

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły uproszczenie, zgodnie z którym podmioty powiązane będące mikro i małymi przedsiębiorcami, sporządzając lokalną dokumentację cen transferowych, nie będą zobowiązane do dołączania analizy cen transferowych. Zwolnienie ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych także za 2021 rok. W przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, lokalna dokumentacja cen transferowych może […]

Koniec ze zbieraniem oświadczeń – planowane uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych

Dominika Rąpała

0

W ostatnim czasie pojawił się projekt zmian w ustawie o CIT (link tutaj), zakładający istotne zmiany przepisów i obowiązków w zakresie transakcji rajowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze planowane zmiany. Uchylenie obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych Projekt zakłada uchylenie art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT, które to m.in. nakładały na podatników obowiązki weryfikacji […]

Ceny transferowe w interpretacjach

Dominika Rąpała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w II kwartale 2022 r. Zagadnienie Wnioski Data Link Dostosowanie ceny transferowej do warunków wynikających z APA za pomocą korekty cen transferowych korekta zakładanego poziomu narzutu operacyjnego do wartości wskazanych w decyzji APA, tj. jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (Advance Pricing Agreement) na zasadach opisanych […]