Nowy JPK_VAT z deklaracją odroczony do 1 października 2020 r. | Aktualizacja

Karol Witkowski

0

Od 01.07.2020 r. dotychczasowe deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz plik JPK_VAT miały zostać zastąpione jednym plikiem JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczenia miesięczne i kwartalne). Obowiązek przesyłania nowej struktury dla wszystkich podatników został jednak przesunięty na 1.10.2020 r. Jest to już kolejne przesunięcie wejścia w życie nowych przepisów. Pierwotnie bowiem nowa struktura miała być obligatoryjnie przesyłana: przez tzw. „dużych […]

Obowiązek używania kas fiskalnych online przez niektórych podatników

Karol Witkowski

0

  Obowiązek używania kas fiskalnych on-line dla niektórych podatników Sprawdź dla kogo Od 01.05.2019 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu tzw. kas on-line, czyli takich które umożliwiają przesyłanie danych między tą kasą a Centralnym Repozytorium Kas. […]

Najważniejsze informacje o kasach rejestrujących

Karol Witkowski

0

W dniu 01.05.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to m.in. nakłada na podatnika obowiązek zapoznania osoby prowadzącej u niego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach tej ewidencji (obejmującą podstawowe zasady jej prowadzenia i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki […]

BREXIT – SKUTKI VAT – TAX ALERT 3/2019

Karol Witkowski

0

Szanowni Państwo, parlament UK w wymaganym terminie (do 29.03.2019 r.) nie zatwierdził umowy o wystąpieniu z UE, a więc możliwy jest tzw. „twardy brexit”, tj. wystąpienie UK z UE bez umowy już z dniem 12.04.2019 r. Zgodnie z najnowszymi informacjami premier UK zamierza jednak wnioskować o przedłużenie terminu wystąpienia do 30.06.2019 r. Przewodniczący Rady Europejskiej […]