ORD-U za 2022 r.

Marta Lango

0

Dotychczas z końcem marca upływał termin na złożenie ORD-U, czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. W tym roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów (link), które wydłuża ten termin do jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nowy termin dotyczy informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 […]

Nowe terminy w cenach transferowych

Marta Lango

0

W tym roku czeka nas ważna zmiana terminów w cenach transferowych. Dotychczas na wywiązanie się z obowiązków raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązywał termin 9 miesięcy od końca roku, który z powodu pandemii był przedłużany o 3 miesiące. W związku z tym, dla podatnika posiadającego rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, termin ten upływał z końcem grudnia. W 2023 r. […]

Ostatni dzwonek na ceny transferowe 2021

Marta Lango

0

  Zbliża się koniec roku, a z nim nieubłaganie termin na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r. Podmioty, posiadające rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu, zobowiązane są do 31.12.2022 r.: sporządzić dokumentację cen transferowych wraz z analizą benchmarkingową; złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen; złożyć informację o cenach transferowych za […]

Transakcje rajowe – planowane zmiany przepisów

Marta Lango

0

Już od kilku miesięcy przygotowują się Państwo do spełnienia obowiązków w zakresie tzw. transakcji rajowych. Istnieje bowiem konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z: podmiotem z raju podatkowego (bezpośrednie transakcje rajowe), jak również pozostałymi kontrahentami, jeżeli rzeczywisty właściciel należności przekazywanych w ramach transakcji jest podmiotem rajowym (pośrednie transakcje rajowe). Obecnie pojawił się projekt ustawy […]

CbC-P do końca marca

Marta Lango

0

Raportowanie CbC to mechanizm automatycznej wymiany między krajami informacji podatkowych o jednostkach działających w ramach grup kapitałowych. Pobierz wersję PDF Obowiązek Obowiązek CbC dotyczy podmiotów należących do grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty.  W przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest w PLN, limit ten wynosi 3,25 mld PLN. Zakres Dane […]

Kawa w Monako już nie rodzi absurdów – nowy projekt objaśnień podatkowych w zakresie „pośrednich transakcji rajowych”

Marta Lango

0

Pobierz wersję PDF Nowe przepisy Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatnicy są zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartość przekracza 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel jest tzw. podmiotem rajowym (art. 11o ust. 1a ustawy o CIT). Dotyczy to transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. W […]

Weryfikacja kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych

Marta Lango

0

Nowe przepisy Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatnicy są zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartość przekracza 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel jest tzw. podmiotem rajowym (art. 11o ust. 1a ustawy o CIT). Dotyczy to transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. W praktyce powinni […]

Ceny transferowe w interpretacjach

Marta Lango

0

Pobierz wersję PDF Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w 2021 r. Zagadnienie Wnioski Data Link Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacji cen transferowych podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji i objęcie ich za gotówkę będzie mieściło się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji cen transferowych 23.04.2021 KLIK obniżenie kapitału […]

Polski Ład w cenach transferowych

Marta Lango

0

Pobierz wersję PDF Polski Ład zakłada szereg zmian w obszarze cen transferowych. Propozycje nowelizacji przepisów zawiera projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. (link). Przedstawione w nim zostały przede wszystkim uproszczenia dla podatników, niestety nie zabrakło również dodatkowych sankcji KKS. Od kiedy? Obecnie projekt pozostaje na etapie konsultacji. Proponowane zmiany powinny wejść w życie od […]

Dokumentacja transakcji rajowych | Nowy obowiązek

Marta Lango

0

  Pobierz wersję PDF Nowe regulacje Od początku 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, które dotyczą transakcji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych. Co ważne, przepisy dotyczą również podmiotów realizujących transakcje z podmiotami niepowiązanymi spoza rajów podatkowych, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Lista rajów podatkowych dostępna jest tutaj.   Obowiązek dokumentacyjny Zgodnie […]

  • 1
  • 2