TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Podwyższenie kapitału zakładowego jest transakcją kontrolowaną

Natalia Chwała

0

Państwu transakcję podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego jest powszechnie zawieraną transakcją polegającą na przeniesieniu własności środków na spółkę przez jej wspólników, którzy w zamian otrzymują nowe udziały. Choć nie podlega opodatkowaniu CIT (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), inaczej jest na gruncie cen transferowych. Czy transakcję podwyższenia kapitału zakładowego należy udokumentować? Tak, […]

Ceny transferowe w interpretacjach I kwartał 2024

Natalia Chwała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2024 roku.   Zagadnienie Wnioski Data Link Transfer aktywów z FIZ do ASI nie podlega przepisom TP Z art. 32a pkt 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika wprost, że transakcja transferu aktywów z FIZ do ASI jest nieodpłatna. Zatem […]

TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Cash pooling podlega obowiązkom dot. cen transferowych

Natalia Chwała

0

  Czym jest cash pooling? Cash pooling jest formą zarządzania finansami, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej[1]. Co do zasady, w ramach umowy cash poolingu jeden podmiot pełni funkcję lidera – spółki zarządzającej, który „gromadzi” salda rachunków wszystkich spółek uczestniczących w systemie cash pooling na jednym rachunku rozliczeniowym (rachunku głównym), jest to tzw. […]

Zmiana oprocentowania pożyczek w ramach „safe harbour” od 2024 r.

Natalia Chwała

0

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe obwieszczenie MF regulujące rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla transakcji pożyczkowych w ramach „safe harbour” (link). Dla przypomnienia…. Transakcja pożyczkowa korzystająca z uproszczenia „safe harbour” zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym analizy porównawczej. Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie kwestionować ceny transferowej. Jednym […]

TPR do końca stycznia!

Natalia Chwała

0

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowano Rozporządzenie MF przedłużające termin na złożenie TPR za 2022 r. (link) Ostatecznie zdecydowano o przedłużeniu terminu raportowania do końca stycznia 2024 r., ale dotyczy to tylko podatników, którym pierwotny termin upływa w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Kliknij, żeby ocenić ten post!

Ceny transferowe w interpretacjach III kwartał 2023

Natalia Chwała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w III kwartale 2023 roku.   Zagadnienie Wnioski Data Link Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej w zakresie udzielonych pożyczek Ustalając wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (udzielone pożyczki przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych), należy brać pod uwagę wartość kapitału w oparciu o najwyższą […]

Ostatni dzwonek na ceny transferowe 2022

Natalia Chwała

0

Przypominamy, że zbliżają się terminy na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 r.  W tym roku czasu jest mniej niż w roku ubiegłym, bowiem w przypadku podatników posiadający rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu: do końca października należy sporządzić dokumentację cen transferowych wraz z analizą benchmarkingową; do końca listopada złożyć informację TPR; do […]

Ceny transferowe w interpretacjach II kwartała 2023

Natalia Chwała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w II kwartale 2023 roku.   Zagadnienie Wnioski Data Link Korekta cen transferowych a podstawa opodatkowania i korygowania rozliczeń VAT Jeżeli dokonywana korekta rentowności nie odnosi się do konkretnego okresu rozliczeniowego, ani konkretnych faktur dokumentujących sprzedaż oraz nie powoduje zmiany indywidualnych cen sprzedawanych usług […]

„Safe harbour” dla pożyczek

Natalia Chwała

0

Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach rynkowych. W przypadku transakcji pożyczkowych zawieranych między podmiotami powiązanymi przewidziane zostało uproszczenie typu „safe harbour”. Chroni ono podatników przed kwestionowaniem ceny transferowej przez organy podatkowe oraz zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym analizy. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy nie będzie weryfikował […]

  • 1
  • 2