TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Pożyczka jako transakcja kontrolowana

Tetiana Startseva

0

Już nikt nie ma wątpliwości, że otrzymana lub udzielona pożyczka od/do podmiotu powiązanego stanowi transakcję kontrolowaną. Niemniej jednak, podczas dokumentowania tego rodzaju transakcji, wciąż pojawia się wiele pytań. Na kilka z nich postaramy się odpowiedzieć. Jak ustalić wartość transakcji pożyczki? Od dłuższego czasu obserwujemy, że organy podatkowe konsekwentnie trzymają się stanowiska, że wartością transakcji otrzymania/udzielenia […]

CbC-P do 2 kwietnia 2024 r.

Tetiana Startseva

0

Raportowanie CbC to mechanizm automatycznej wymiany między krajami informacji podatkowych o jednostkach działających w ramach grup kapitałowych. Obowiązek Obowiązek CbC dotyczy podmiotów należących do grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty. W przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest w PLN, limit ten wynosi 3,25 mln PLN. Raportowanie składa się z dwóch […]

Jesteś rezydentem Ukrainy i prowadzisz biznes w Polsce? Nie zapomnij o złożeniu Raportu KIK

Tetiana Startseva

0

Od roku 2022 w ukraińskim prawodawstwie pojawiło się pojęcie zagranicznych spółek kontrolowanych (ukr.: контрольовані іноземні компанії, KIK; w tekście wykorzystamy skrót: KІK). Rok 2024 jest pierwszym rokiem, kiedy podatnicy muszą złożyć raporty dotyczące KIK (Raport KІK lub Raport). Dla osób fizycznych termin składania takich Raportów za lata 2022 i 2023 upływa 30 kwietnia 2024 r. Kara za niedopełnienie […]

ORD-U za 2022 r. do końca listopada

Tetiana Startseva

0

Z końcem listopada upływa termin na złożenie ORD-U za 2022 r., czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Przypomnimy, że w poprzednich latach termin złożenia ORD-U upływał z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. ten termin został wydłużony – do jedenastego […]