ORD-U za 2022 r. do końca listopada

Tetiana Startseva

0

Z końcem listopada upływa termin na złożenie ORD-U za 2022 r., czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Przypomnimy, że w poprzednich latach termin złożenia ORD-U upływał z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. ten termin został wydłużony – do jedenastego […]