Strata podatkowa a zwolnienie TP dla krajowych podmiotów powiązanych

Witold Tomczak

0

  Nowe regulacje w zakresie cen transferowych przewidują wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego dla określonych transakcji kontrolowanych. Jednym z nich jest zwolnienie z ww. obowiązku, skierowane do krajowych podmiotów powiązanych. Jednak, chcąc skorzystać z takiego wyłączenia, podmioty te muszą łącznie spełnić trzy warunki: brak zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego z podatku CIT oraz brak poniesienia straty podatkowej. O ile […]

Terminy TP przesunięte

Witold Tomczak

0

  24.06.2020 r. weszły w życie przepisy tzw. Tarczy 4.0 (dostępna tutaj). Jak informowaliśmy wcześniej, ustawa ta wprowadza m.in. przedłużenie terminów w zakresie cen transferowych.   Czas na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (a tym samym przygotowanie dokumentacji lokalnej) oraz przekazanie informacji o cenach transferowych za pomocą formularza TPR został wydłużony: do 31.12.2020 […]

Korekty cen transferowych za 2019 r.

Witold Tomczak

0

    Podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane muszą sprostać wielu wyzwaniom; również regulacyjnym. Jednym z nich jest prawidłowe dokonanie ewentualnych korekt rozliczeń.   Teoretycznie oczywiste Do niedawna zasady dokonywania korekt rozliczeń między podmiotami powiązanymi nie były szczegółowo uregulowane. Podatnicy w tej kwestii bazowali na „ogólnych” regulacjach krajowych oraz Wytycznych OECD. Od stycznia 2019 r. w […]

Wytyczne OECD ws. transakcji finansowych

Witold Tomczak

0

Wytyczne OECD wydane 11 lutego br. określają najważniejsze kwestie, które należy uwzględniać określając warunki finansowych transakcji kontrolowanych (ich zgodność z zasadą arm’s lenght). Stanowią one uzupełnienie praktyk wynikających z Wytycznych OECD wydanych w 2017 r., wyznaczających standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw wielonarodowych (wersja pdf). Wytyczne odnoszą się do transakcji: pożyczek wewnątrzgrupowych, grupowych systemów zarządzania […]

Jakie deklaracje należy złożyć do końca marca?

Witold Tomczak

0

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych formularzy podatkowych, które należy złożyć do końca marca 2020 r. (wersja pdf) Formularz Podstawa prawna Kto musi złożyć? W jakiej formie? Kto podpisuje? IFT-2R art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego – podmioty, które w danym roku podatkowym dokonały na rzecz nierezydentów wypłat z tytułów […]

Brexit jest już faktem – Alert podatkowy 2/2020

Witold Tomczak

0

31.01.2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Do końca 2020 r. obowiązuje jednak okres przejściowy, który zapewnia niezmienną formę relacji UE i Wielkiej Brytanii (plik pdf). 2020 r. bez zmian Zgodnie z założeniem podczas okresu przejściowego Wielka Brytania będzie nadal traktowana jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednak bez możliwości uczestnictwa w unijnym procesie decyzyjnym. Tak więc […]