TP CDN (Co Dokumentować Należy) Udzielenie lub uzyskanie gwarancji jako transakcja kontrolowana

Natalia Chwała

0

W ramach kolejnego artykułu z cyklu „TP – co dokumentować należy” chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na gwarancje. Wewnątrzgrupowe gwarancje mogą istotnie ułatwić uzyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego lub zawarcie kontraktów. Ten instrument jest powszechnie wykorzystywany, ale wciąż budzi wątpliwości na gruncie cen transferowych. Jaki jest próg dokumentacyjny? Udzielenie lub uzyskanie gwarancji traktowane jest jako transakcja finansowa. […]

TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Podwyższenie kapitału zakładowego jest transakcją kontrolowaną

Natalia Chwała

0

Państwu transakcję podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego jest powszechnie zawieraną transakcją polegającą na przeniesieniu własności środków na spółkę przez jej wspólników, którzy w zamian otrzymują nowe udziały. Choć nie podlega opodatkowaniu CIT (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), inaczej jest na gruncie cen transferowych. Czy transakcję podwyższenia kapitału zakładowego należy udokumentować? Tak, […]

Ceny transferowe w interpretacjach I kwartał 2024

Natalia Chwała

0

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2024 roku.   Zagadnienie Wnioski Data Link Transfer aktywów z FIZ do ASI nie podlega przepisom TP Z art. 32a pkt 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika wprost, że transakcja transferu aktywów z FIZ do ASI jest nieodpłatna. Zatem […]

TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Pożyczka jako transakcja kontrolowana

Tetiana Startseva

0

Już nikt nie ma wątpliwości, że otrzymana lub udzielona pożyczka od/do podmiotu powiązanego stanowi transakcję kontrolowaną. Niemniej jednak, podczas dokumentowania tego rodzaju transakcji, wciąż pojawia się wiele pytań. Na kilka z nich postaramy się odpowiedzieć. Jak ustalić wartość transakcji pożyczki? Od dłuższego czasu obserwujemy, że organy podatkowe konsekwentnie trzymają się stanowiska, że wartością transakcji otrzymania/udzielenia […]

TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Cash pooling podlega obowiązkom dot. cen transferowych

Natalia Chwała

0

  Czym jest cash pooling? Cash pooling jest formą zarządzania finansami, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej[1]. Co do zasady, w ramach umowy cash poolingu jeden podmiot pełni funkcję lidera – spółki zarządzającej, który „gromadzi” salda rachunków wszystkich spółek uczestniczących w systemie cash pooling na jednym rachunku rozliczeniowym (rachunku głównym), jest to tzw. […]

Amortyzacja budynku mieszkalnego za 2023 r. nKUP

Marta Nijak

0

W dniu 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać art. 16c pkt 2a ustawy o CIT oraz art. 22c pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którymi amortyzacji nie podlegają nieruchomości mieszkalne. Szczególne wątpliwości w tym zakresie mogą się pojawiać w sytuacji, gdy część budynku przeznaczona jest na cele mieszkalne, a część na cele usługowe. W […]

Co trzeba złożyć do środy?

Weronika Sydow

0

  Przypominamy, że w środę, 31 stycznia 2024 r. mija termin na złożenie kilku informacji podatkowych. Uchybienia w tym zakresie mogą słono kosztować. Oto one: WH-OSC Dla przypomnienia: w przypadku wypłaty na rzecz podmiotów powiązanych dywidend, odsetek i należności licencyjnych w kwocie powyżej 2 mln zł należy pobrać podatek u źródła (WHT). Następnie możliwe jest […]

TPR do końca stycznia!

Natalia Chwała

0

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowano Rozporządzenie MF przedłużające termin na złożenie TPR za 2022 r. (link) Ostatecznie zdecydowano o przedłużeniu terminu raportowania do końca stycznia 2024 r., ale dotyczy to tylko podatników, którym pierwotny termin upływa w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Kliknij, żeby ocenić ten post!

ORD-U za 2022 r. do końca listopada

Tetiana Startseva

0

Z końcem listopada upływa termin na złożenie ORD-U za 2022 r., czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Przypomnimy, że w poprzednich latach termin złożenia ORD-U upływał z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. ten termin został wydłużony – do jedenastego […]