Polski Ład w cenach transferowych

Marta Lango

0

Pobierz wersję PDF Polski Ład zakłada szereg zmian w obszarze cen transferowych. Propozycje nowelizacji przepisów zawiera projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. (link). Przedstawione w nim zostały przede wszystkim uproszczenia dla podatników, niestety nie zabrakło również dodatkowych sankcji KKS. Od kiedy? Obecnie projekt pozostaje na etapie konsultacji. Proponowane zmiany powinny wejść w życie od […]

Dokumentacja transakcji rajowych | Nowy obowiązek

Marta Lango

0

  Pobierz wersję PDF Nowe regulacje Od początku 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, które dotyczą transakcji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych. Co ważne, przepisy dotyczą również podmiotów realizujących transakcje z podmiotami niepowiązanymi spoza rajów podatkowych, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Lista rajów podatkowych dostępna jest tutaj.   Obowiązek dokumentacyjny Zgodnie […]

Dokumentacja cen transferowych 2020 | Najważniejsze informacje

Marta Lango

0

  Pobierz wersję PDF Podmioty, które zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązane są przygotować dokumentację cen transferowych. Trzeba ją sporządzać dla transakcji powyżej następujących progów: 10 mln zł – transakcje towarowe i finansowe; 2 mln zł – transakcje usługowe i pozostałe. Dokumentacja jest konieczna także w przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi: z raju podatkowego (np. […]

Raportowanie cen transferowych. Nowy formularz TPR.

Marta Lango

0

Jakie obowiązki należy spełnić do końca roku? W tym roku pierwszy raz należy złożyć informację o cenach transferowych w formie formularza TPR, który zastępuje formularz CIT-TP. Formularz TPR jest szczegółowym dokumentem wymagającym podania konkretnych informacji odnośnie warunków zawieranych transakcji. Przekazane informacje posłużą organom do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania oraz weryfikacji rozliczeń między podmiotami […]

Zmiany przepisów podatkowych 2020 [Aktualizacja]

Tomasz Napierała

0

  Przygotowaliśmy przejrzyste zestawienie najważniejszych zmian podatkowych na 2020 r.   Zapraszamy do lektury!   Pobierz wersję PDF     Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie! Facebook                Linkedin   Kliknij, żeby ocenić ten post!

W cenach transferowych transakcja to nie tylko sprzedaż i zakup | Artykuł Michała Kubika i Witolda Tomczaka w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

  ? Przepisy o cenach transferowych nie definiują pojęcia transakcji. Jest to przyczyną wielu niejasności i przysparza problemów podatnikom, którzy często nie wiedzą, czy powinni sporządzać dokumentację podatkową. Organy podatkowe uważają, że transakcję należy rozumieć możliwie szeroko. Czyli o tym, że w cenach transferowych transakcja to nie tylko sprzedaż i zakup – Michał Kubik, Doradca […]

Lokalna dokumentacja cen transferowych – nowe progi i wymogi | Artykuł Natalii Chwały i Witolda Tomczaka w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

  ? Nowe regulacje w zakresie podatków wprowadziły szereg zmian w obszarze cen transferowych. Poza kilkoma nowościami regulacyjnymi, pojawiło się też kilka znaczących zmian pozwalających m.in. na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych. Co prawda, zmienione przepisy obowiązują już od 2019 r., jednak większość podatników zaczęła z nich korzystać dopiero w tym roku. O nowych progach i wymogach lokalnych […]

Prostsze pożyczki dla podmiotów powiązanych | Artykuł Marty Lango i Michała Kubika w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

    Przepisy o cenach transferowych zawierają wiele korzystnych dla podatników uproszczeń. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. bezpiecznych przystani – to jest zasad, które mają zapewnić podatnikom ochronę przed doszacowaniem podatku przez organy podatkowe i ograniczyć obowiązki dokumentacyjne. Mogą z niej korzystać m.in. podmioty powiązane zawierające umowy pożyczek. Na temat prostszych pożyczek dla podmiotów […]

Jak ujmować korekty cen transferowych? | Artykuł Marty Lango w Prawo.pl

Tomasz Napierała

0

    ? Nie ubywa wątpliwości dotyczących rozliczania korekt cen transferowych. W znowelizowanych przepisach o CIT i PIT wprowadzone zostało zagadnienie korekt, co powinno ułatwić prawidłowe postępowanie w przypadku korygowania rozliczeń międzygrupowych. Niestety podatnicy otrzymali jedynie warunki dokonania takich korekt, które zamiast odpowiedzi generują jednak kolejne pytania.   Czyli o tym, jak ujmować korekty cen […]

Terminy TP przesunięte

Witold Tomczak

0

  24.06.2020 r. weszły w życie przepisy tzw. Tarczy 4.0 (dostępna tutaj). Jak informowaliśmy wcześniej, ustawa ta wprowadza m.in. przedłużenie terminów w zakresie cen transferowych.   Czas na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (a tym samym przygotowanie dokumentacji lokalnej) oraz przekazanie informacji o cenach transferowych za pomocą formularza TPR został wydłużony: do 31.12.2020 […]