Kawa w Monako już nie rodzi absurdów – nowy projekt objaśnień podatkowych w zakresie „pośrednich transakcji rajowych”
5 (1)

31.01.2022

Pobierz wersję PDF

Nowe przepisy

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatnicy są zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartość przekracza 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel jest tzw. podmiotem rajowym (art. 11o ust. 1a ustawy o CIT). Dotyczy to transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

W praktyce powinni Państwo dokonać weryfikacji:

A. czy z danym kontrahentem (dostawcą) został przekroczony próg 0,5 mln zł w 2021 r.?

B. czy rzeczywistym właścicielem jest podmiot rajowy?

Pozytywna odpowiedź na oba powyższe pytania obliguje Państwa do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji. Przy weryfikacji przesłanki B, muszą dochować Państwo należytej staranności.

Czy dotyczy to tylko naszych dostawców, czy także odbiorców?

Zgodnie z interpretację ogólną Ministra Finansów z 9 grudnia 2021 r. (link) w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, obowiązek weryfikowania dotyczy tylko transakcji zakupowych, gdyż tylko takie transakcje skutkują powstaniem należności, dla której można ustalać rzeczywistego właściciela. W związku z tym, obowiązek weryfikacji w przypadku pośrednich transakcji rajowych dotyczy wyłącznie dostawców, a odbiorców już nie.

W jaki sposób ustalić przekroczenie progu 0,5 mln zł?

Próg 0,5 mln zł dotyczy transakcji jednorodnych realizowanych w jednym roku podatkowym z danym kontrahentem (dostawcą). Wartość transakcji określa się na podstawie otrzymanych faktur dotyczących danego roku. Do progu 0,5 mln należy odnosić wartości netto.

Kim jest rzeczywisty właściciel?

Rzeczywisty właściciel to podmiot, który:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści,

b) nie jest pośrednikiem, zobowiązanym do przekazania należności innemu podmiotowi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby.

Nie ma tu zastosowania definicja beneficjenta rzeczywistego z przepisów o praniu brudnych pieniędzy (rejestr beneficjentów rzeczywistych).

Kawa w Monako – nie musi rodzić obowiązku dokumentacyjnego

Przepisy przewidują domniemanie, zgodnie z którym jeśli nasz dostawca dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem (podmiotami) z raju podatkowego, to rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym.

Kolejny projekt objaśnień Ministra Finansów (link) uszczegóławia ten zapis. Zgodnie ze stanowiskiem MF, przesłanka realizowania transakcji rajowych przez naszego dostawcę zachodzi w przypadku wartości istotnych materialnie. Warunek dokonywania rozliczeń z podmiotami rajowymi uznaje się za spełniony w przypadku gdy nasz dostawca dokonuje z podmiotem (lub podmiotami) rajowymi rozliczeń o łącznej wartości co najmniej 0,5 mln zł, zasadniczo związanych z transakcjami zakupowymi z perspektywy naszego dostawcy. Neguje to przywoływaną w prasie kawę w Monako.

Konieczna weryfikacja kontrahentów

Powinni zatem przygotować się Państwo do realizacji tych obowiązków, czyli weryfikacji:

  • którzy z Państwa kontrahentów (dostawców) przekraczają próg 0,5 mln zł,
  • kto jest rzeczywistym właścicielem,
  • czy kontrahenci (dostawcy) dokonują transakcji zakupowych z podmiotami rajowymi o łącznej wartości co najmniej 0,5 mln zł.

Warto opracować optymalny sposób dochowania należytej staranności i wywiązania się z omawianych obowiązków, który z jednej strony pozwoli zabezpieczyć się przed sankcjami KKS, a z drugiej strony nie będzie zbyt uciążliwy dla Państwa i Państwa kontrahentów.

Podejście ABC Tax: procedura + oświadczenia

Naszym Klientom proponujemy wdrożenie krótkiej i jasnej procedury w omawianym zakresie. Obejmuje ona:

  • prawidłową i szybką identyfikację transakcji jednorodnych, których wartość może przekroczyć na koniec roku 0,5 mln zł;
  • zbieranie oświadczeń kontrahentów co do rzeczywistego właściciela;
  • weryfikację tych oświadczeń.

Rzetelnie przygotowana procedura powinna stanowić nie tylko przejrzyste i skuteczne narzędzie do weryfikacji kontrahentów, ale również zabezpieczać Zarząd i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podatnika przed odpowiedzialnością KKS.

 

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *