CbC-P do końca marca
5 (1)

14.03.2022

Raportowanie CbC to mechanizm automatycznej wymiany między krajami informacji podatkowych o jednostkach działających w ramach grup kapitałowych.

Pobierz wersję PDF

Obowiązek

Obowiązek CbC dotyczy podmiotów należących do grupy, której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty.  W przypadku, gdy skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest w PLN, limit ten wynosi 3,25 mld PLN.

Zakres

Dane przekazywane organom podatkowym w ramach CbC obejmują informacje nt.:

  • miejsca i przedmiotu prowadzonej działalności,
  • wielkości prowadzonej działalności,
  • zrealizowanych przychodach, osiąganych zyskach oraz zapłaconego i należnego podatku.

Powiadomienie

Istotą powiadomienia CbC-P jest wskazanie jednostki składającej w ramach grupy informację CbC-R wraz ze wskazaniem państwa jej złożenia.  CbC-P składa zarówno jednostka zobowiązania do złożenia CbC-R (jednostka dominująca lub wyznaczona), jak i pozostałe jednostki wchodzące w skład grupy.

Termin

Powiadomienie CbC-P składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W przypadku roku obrotowego zgodnego z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie CbC-P upływa z końcem marca 2022 r. Ewentualne przedłużenie terminu na CIT nie wypływa na ten termin.

Formularz

CbC-P składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Składając powiadomienie za 2021 rok właściwe jest użycie wzoru CbC-P (2), który dostępny jest tutaj.

Wyjaśnienia

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nową wersję dokumentu „CbC Raportowanie według krajów”. Aktualna informacja w formie pytań i odpowiedzi dostępna jest tutaj.

 

Pobierz wersję PDF

 

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *