Ceny transferowe w interpretacjach
5 (1)

29.04.2022

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2022 r.

Zagadnienie Wnioski Data Link
Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego, jeśli część podmiotów poniosła stratę podatkową, a część nie
 • obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych występuje jedynie w zakresie tej części transakcji, która realizowana jest z podmiotami powiązanymi, które nie spełniają warunków określonych do zastosowania zwolnienia krajowego;
03.01.2022 KLIK
Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego za 2020 r. w związku z powstaniem powiązań między spółkami w dniu 31.12.2020 r.
 • spółka nie zawarła w dniu 31 grudnia 2020 r. żadnych nowych transakcji z podmiotami powiązanymi, a jedynie kontynuowała umowy zawarte w okresie, kiedy strony nie mogły być uznane za podmioty powiązane, dlatego też spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
03.01.2022 KLIK
Ustalenie czy podział majątku pozostałego po likwidacji spółki komandytowej stanowi transakcję kontrolowaną
 • przez „transakcje kontrolowane” należy rozumieć wszelkie działania gospodarcze, w tym działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym, których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań stron;
 • podział majątku w wyniku rozwiązania spółki komandytowej nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, bowiem nie ma charakteru gospodarczego, lecz jest to określona czynność, która wynika z przepisów ustawy KSH nakładających na spółkę komandytową określone obowiązki wobec jej wspólników w sytuacji likwidacji (rozwiązania) tej spółki;
12.01.2022 KLIK
Transakcja objęcia przez nowego wspólnika 15% praw do zysku spółki w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego a obowiązki dokumentacyjne
 • w przypadku jeśli wspólnik i spółka byli niezależnymi podmiotami to nie wystąpi w transakcji cena transferowa;
 • transakcja wniesienia wkładu pieniężnego nie zostanie w takim przypadku dokonana pomiędzy podmiotami powiązanymi, co w konsekwencji oznacza brak obowiązków dokumentacyjnych;
27.01.2022 KLIK
Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej dla umów cash poolingu
 • wartość transakcji kontrolowanej w przypadku transakcji cash poolingu powinna być określona na podstawie dziennych zestawień sald, biorąc pod uwagę salda kapitału jakie podmiot otrzymał lub udostępnił w ramach transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym (jesli nie można na podstawie umów/faktur);

 

19.01.2022 KLIK
Pośrednie transakcje rajowe
 • weryfikacji pod kątem powstania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych podlegają co do zasady transakcje zakupowe z perspektywy podatnika. Wyjątek stanowią transakcje sprzedażowe, w których odbiorcą należności jest polski rezydent, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym;
10.03.2022 KLIK
Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest nieponiesienie straty podatkowej tylko z tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcja;
11.02.2022 KLIK
Zastosowanie zwolnienia krajowego przy transakcjach rajowych
 • w przypadku wystąpienia pośredniej transakcji rajowej (zawarcie transakcji przekraczającej w roku podatkowym 500 tys. zł ze spółką, która dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym), podatnik nie będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia krajowego;
10.03.2022 KLIK
Korekta cen transferowych
 • korekta cen transferowych (TP) zgodnie z art. 11e ustawy o CIT polega na urynkowieniu transakcji, która była rynkowa na dzień jej zawarcia (zawartej na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane), ale stała się nierynkowa na skutek późniejszych, istotnych okoliczności lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej;
31.03.2022 KLIK
Rozliczenie korekty cen transferowych przez spółkę komandytową za 2021 r., w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r.
 • w przypadku korekty TP dotyczącej roku podatkowego kiedy spółka komandytowa była transparentna podatkowo (przed 2021 r.) korekta powinna zostać rozliczona przez wspólników spółki;
 • w przypadku korekty TP dotyczącej roku podatkowego kiedy spółka komandytowa była zarówno transparentna podatkowo, jak i uzyskała status podatnika CIT (2021 r.) korekta cen transferowych powinna pozwolić na dostosowanie do cen rynkowych, cen z okresu od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz okresu od 1 maja do 31 grudnia 2021 r.;
 • w ocenie DKIS brak jest podstaw do szacunkowej korekty cen, proporcjonalnie do długości okresu i jej dokonania zarówno przez wspólników, jak i Spółkę;
10.03.2021 KLIK
Korekta dochodowości a VAT
 • czynność wyrównania poziomu dochodowości (korekta dochodowości) oraz dokonanie z tego tytułu płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie stanowi zdarzenia mającego wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wykonanych wcześniej transakcji;
 • korekta dochodowości stanowi czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania VAT;
08.02.2022 KLIK

Pobierz wersję PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *