Ceny transferowe w interpretacjach
0 (0)

26.07.2022

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w II kwartale 2022 r.

Zagadnienie

Wnioski

Data Link
Dostosowanie ceny transferowej do warunków wynikających z APA za pomocą korekty cen transferowych
  • korekta zakładanego poziomu narzutu operacyjnego do wartości wskazanych w decyzji APA, tj. jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (Advance Pricing Agreement) na zasadach opisanych w treści art. 11e ustawy o CIT powinna być uwzględniona w rozliczeniu roku podatkowego, którego dotyczy i w związku z tym powinna zostać ujęta wstecz
25-04-2022 klik
Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia na sporządzenie local file z podmiotem niepowiązanym w przypadku występowania rozliczeń z rajem podatkowym
  • transakcja polegająca na zawarciu, w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego, z podmiotem niezależnym, dokonującym rozliczeń z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową, podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
15-06-2022 klik
Dopłaty na kapitał zapasowy
  • wniesienie dopłat na kapitał zapasowy, uregulowanych w art. 177-179 kodeksu spółek handlowych, nie należy uznawać za działanie o charakterze gospodarczym. Wniesienie dopłat na kapitał zapasowy nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, zatem obowiązki dokumentacyjne nie zachodzą
30-06-2022

klik

Opodatkowanie „estońskim CIT” a obowiązki TP
  • w przypadku spółek opodatkowanych „estońskim CIT” regulacje dotyczące cen transferowych mają nadal zastosowanie, mimo że przepisy rozdziału 6b Ustawy o CIT „Ryczałt od dochodów spółek”, nie odsyłają bezpośrednio do przepisów o cenach transferowych
01-07-2022

klik

Wartość transakcji pożyczki
  • na potrzeby określania obowiązków dokumentacyjnych za dany rok podatkowy dla transakcji pożyczkowych, przy określaniu wartości transakcji należy kierować się kwotą kapitału faktycznie udostępnionego (pozostającego do dyspozycji) w  danym roku na podstawie danej umowy, nie zaś samą kwotą kapitału zapisaną w umowie
  • jeśli Spółka udzieli pożyczki na rzecz podmiotu powiązanego w wysokości według umowy przekraczającej próg dokumentacyjny wskazany w art. 11k ust.  2 pkt 2) Ustawy o CIT, jednak wykorzystana (w znaczeniu udostępniona pożyczkobiorcy w  ramach zawartej umowy pożyczki) w  danym roku kwota kapitału pożyczki nie przekroczy ww. progu dokumentacyjnego (pożyczkobiorca nie wykorzysta całości udostępnionego kapitału) to Spółka na potrzeby ustalenia obowiązków dokumentacyjnych powinna przyjąć faktycznie wykorzystaną wartość kapitału pożyczki
11-07-2022

klik

 

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *