Ceny transferowe w interpretacjach I kwartał 2024
5 (1)

23.04.2024

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2024 roku.

 

Zagadnienie Wnioski Data Link
Transfer aktywów z FIZ do ASI nie podlega przepisom TP
  • Z art. 32a pkt 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju wynika wprost, że transakcja transferu aktywów z FIZ do ASI jest nieodpłatna. Zatem transakcja nie będzie podlegać przepisom rozdziału dot. cen transferowych.
  • Tym samym, FIZ nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie transferu aktywów do ASI.
18-01-2024 klik
Sprzedaż środków trwałych jest transakcją towarową
  • Z uwagi na to, że ustawodawca nie zastrzegł, że chodzi wyłącznie o towary handlowe, czy rzeczy ruchome, a inne regulacje ustawy podatkowej wskazują na szerokie postrzeganie pojęcia „towar”, należy uznać, że towary, o których mowa w przepisach dot. cen transferowych to zbywane przez podatnika towary handlowe, ale również inne rzeczy, takie jak np. środki trwałe.
  • Zatem transakcja sprzedaży środków trwałych to „transakcja towarowa”, a więc próg dokumentacyjny wynosi 10 mln PLN.
14-02-2024 klik
Dokonywanie korekty cen transferowych z podmiotem niebędącym bezpośrednio stroną transakcji
  • Korekta cen transferowych nie musi być dokonywana bezpośrednio z podmiotem będącym stroną transakcji, co jest typowe dla podmiotów o ograniczonym zakresie funkcji, ryzyk i aktywów w relacji z podmiotem centralnym zarządzającym łańcuchem dostaw.
  • Przy weryfikacji zasadności korekty powinien być uwzględniany łańcuch tworzenia wartości dodanej.
28-02-2024 klik
Ulga na złe długi a zwolnienie z przygotowania dokumentacji cen transferowych
  • Jednym z warunków zastosowania tzw. zwolnienia krajowego w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest brak poniesienia straty podatkowej przez podmioty uczestniczące w transakcji.
  • Poniesienie straty podatkowej przez podmiot i jednoczesne zwiększenie podstawy opodatkowania (zmniejszenia straty) w ramach tzw. ulgi na złe długi, uprawnia podmiot do skorzystania ze zwolnienia w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. 
05-03-2024 klik
Dokumentowanie korekty cen transferowych fakturą korygującą
  • Korekta dokonywana w następstwie obniżki cen (korekta „in minus”) powinna zostać udokumentowana przez spółkę w formie faktury korygującej. Spółka ma możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej odnoszącej się do wszystkich faktur pierwotnych. Powinna jednak zawierać wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.
  • W sytuacji, gdy następuje podwyższenie ceny towarów (korekta „in plus”), spółka powinna wystawić fakturę korygującą. Przy czym, spółka nie może wystawić zbiorczej faktury korygującej odnoszącej się do wszystkich faktur pierwotnych.
08-03-2024 klik

 

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0