Ceny transferowe w interpretacjach II kwartała 2023
0 (0)

28.07.2023

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w II kwartale 2023 roku.

 

Zagadnienie Wnioski Data Link
Korekta cen transferowych a podstawa opodatkowania i korygowania rozliczeń VAT
  • Jeżeli dokonywana korekta rentowności nie odnosi się do konkretnego okresu rozliczeniowego, ani konkretnych faktur dokumentujących sprzedaż oraz nie powoduje zmiany indywidualnych cen sprzedawanych usług to nie ma wpływu na rozliczenie podatku VAT.
  • Korekty rozliczeń nie powinny być dokumentowane fakturą VAT, a innym dokumentem księgowym, np. notą księgową.

08-05-2023

klik

Ujęcie korekty cen transferowych w okresach rozliczeniowych krótszych niż rok

  • Wystąpienie korekty wynika z zaistnienia w trakcie roku rozliczeniowego, bądź po jego zakończeniu okoliczności, które nie mogły być znane stronom podczas jej planowania, a które spowodowały, że istnieje konieczność dostosowania poziomu pierwotnie ustalonej ceny transferowej do poziomu zgodnego z zasadą ceny rynkowej. Korekta powinna być zatem dokonana w racjonalnie szybkim terminie po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego.
  • Możliwe jest dokonywanie korekty cen transferowych nie tylko za dany rok podatkowy po jego zakończeniu, ale również w trakcie roku podatkowego po zakończeniu przyjętego innego okresu rozliczeniowego, krótszego niż rok, tj. kwartału lub miesiąca.

26-05-2023

klik
Określenie wartości pożyczki a przekroczenie progu dokumentacyjnego
  • W przypadku umów wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 mln zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych.
  • Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.

26-05-2023

klik
Zwolnienie z art. 11n pkt 5 ustawy o CIT w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z jednostką samorządu terytorialnego
  • W przypadku powiązań wynikających wyłącznie z powiązań z jednostką samorządu terytorialnego występują inne powiązania, to w takim przypadku nie będzie możliwości zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o CIT.
  • Pełnienie funkcji radnego powiatu przez ordynatora Szpitala nie wyklucza możliwości skorzystania z ww. zwolnienia

13-06-2023

klik
Korekta cen transferowych powinna zostać dokonana w okresie rozliczeniowym którego dotyczy
  • Korekta wyniku finansowego to korekta, w której podatnik sam dostosowuje dla celów podatkowych pierwotnie ustaloną cenę transferową do poziomu, który spełnia zasadę ceny rynkowej.
  • Korekta cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy o CIT powinna zostać dokonana w okresie rozliczeniowym, którego dotyczyła, a nie w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca.

15-06-2023

klik

Pobierz wersję PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *