Ceny transferowe w interpretacjach III kwartał 2023
0 (0)

23.10.2023

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w III kwartale 2023 roku.

 

Zagadnienie Wnioski Data Link
Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej w zakresie udzielonych pożyczek
  • Ustalając wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (udzielone pożyczki przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych), należy brać pod uwagę wartość kapitału w oparciu o najwyższą wartość udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w danym okresie.
04-07-2023 klik
Obowiązek sporządzenia dokumentacji TP w sytuacji przesunięć majątkowych między niemieckim oddziałem a polską spółką
  • Przesunięcia majątkowe między niemieckim oddziałem a polską spółką nie są transakcjami kontrolowanymi w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT, a zatem nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
  • Oddział, pomimo swojej odrębności w stosunku do jednostki macierzystej, nie stanowi z punktu widzenia prawa podatkowego samodzielnego podmiotu. Jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną częścią spółki, a dochody wskazywane przez oddział są dochodami spółki.
26-07-2023 klik
Franczyza dla byłego pracownika nie podlega obowiązkom TP
  • Franczyzodawca i franczyzobiorca nie są podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy franczyzobiorcami są byli pracownicy lub zleceniobiorcy franczyzodawcy, którzy założyli działalność gospodarczą i świadczą usługi w wyposażonych przez franczyzodawcę placówkach handlowych.
  • W ramach umowy franczyzy następuje udostępnienie poszczególnych świadczeń (m.in. udostepnienie nazwy handlowej, znaku towarowego czy know – how) na rzecz franczyzobiorcy w ramach jednej „zbiorczej” umowy. Zatem franczyzobiorcę i franczyzodawcę łączy umowa, a nie powiązania.
01-09-2023 klik
Uczestniczący w systemie cash- poolingu ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych
  • Podmioty powiązane uczestniczące w systemie cash – poolingu są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli wartość transakcji kontrolowanej ustalona na podstawie dziennych zestawień sald, przekroczy w roku obrotowym progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT i nie zostaną spełnione warunki wyłączające obowiązek jej sporządzenia, o których mowa w art. 11n Ustawy o CIT.
21-09-2023 klik
Wniesienie dopłat na kapitał inny niż kapitał zakładowy nie jest transakcją kontrolowaną
  • Decyzja o wniesieniu dopłat na kapitał inny niż kapitał zakładowy spółki ma zasadniczo charakter jednostronny tj. jest dokonywana przez wspólników, zatem nie ma ona cech charakterystycznych dla umów wzajemnych i nie należy uznawać takiego zdarzenia za działania o charakterze gospodarczym, a w rezultacie nie stanowi transakcji kontrolowanej.
  • Taka dopłata pozostaje bez wpływu na treść aktu założycielskiego (statutu) spółki, gdyż nie podwyższa jej kapitału zakładowego.
26-09-2023 klik

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *