Ceny transferowe w interpretacjach
5 (1)

29.09.2021

Pobierz wersję PDF

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w 2021 r.

Zagadnienie Wnioski Data Link
Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacji cen transferowych podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji i objęcie ich za gotówkę będzie mieściło się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji cen transferowych 23.04.2021 KLIK
obniżenie kapitału zakładowego spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów będzie mieściło się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji cen transferowych 14.06.2021 KLIK
otrzymane nieodpłatne poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych stanowią transakcję kontrolowaną w myśl art. 11a Ustawy CIT i powinny stanowić przedmiot dokumentacji cen transferowych 18.06.2021 KLIK
umorzenie udziałów, niezależnie od jego charakteru (dobrowolne lub przymusowe), mieści się w pojęciu „transakcji” i powinno być przedmiotem dokumentacji cen transferowych 24.05.2021

07.07.2021

KLIK

KLIK

Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest nieponiesienie straty podatkowej tylko z tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcja 16.06.2021 KLIK
w przypadku spółki osobowej warunek braku straty podatkowej należy odnosić w stosunku do wszystkich wspólników tej spółki, w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z tą spółką osobową

w praktyce oznacza to, że przy weryfikacji warunku „nieponiesienia straty podatkowej” analizie powinien zostać poddany jedynie wynik podatkowy spółki, z którą związana jest transakcja kontrolowana

05.05.2021 KLIK
Wartość transakcji kontrolowanej dla ustalenia wartości transakcji kontrolowanej należy uwzględnić wszystkie otrzymane lub wystawione faktury dotyczące danego roku obrotowego, w tym faktury zaliczkowe 14.01.2021 KLIK

 

Korekta cen transferowych

 

można dokonać korekty dochodowości, jeżeli wynika ona z dostosowania cen transakcji do warunków rynkowych

korekta cen jest ujmowana w roku, którego dotyczy

mechanizm korekty ceny stanowi podstawę do odpowiedniego obniżenia lub podwyższenia przychodów podatkowych

14.06.2021 KLIK
korekta dotycząca rabatów udzielonych nie stanowi korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT

korekta dotycząca rabatów udzielonych powinna być rozpoznawana zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. odpowiednio w okresie, w którym zostaje wystawiona lub otrzymana faktura korygująca

16.03.2021 KLIK
wyrównanie zidentyfikowanych odchyleń od ceny rynkowej w sposób zbiorczy, w odniesieniu do całego roku podatkowego (bez proporcjonalnej alokacji części wartości korekty do poszczególnych faktur wystawionych w trakcie roku) można udokumentować notą księgową, pozostającą bez wpływu na rozliczenia podatku VAT

wystawiona nota będzie dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie korekty dochodowości

26.08.2021 KLIK

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *