Czy na pewno posiadacie Państwo dokumentacje TP dla wszystkich transakcji?
0 (0)

31.05.2023

 

Na podatnikach spoczywa wiele obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. Kluczowa dla prawidłowego wypełnienia obowiązków z zakresu TP jest identyfikacja transakcji, które należy udokumentować oraz zaraportować w TPR.

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstszymi błędami na tym etapie jest pominięcie przy identyfikacji:

✔ transakcji otrzymania/udzielenia poręczeń i gwarancji;

✔ transakcji cash poolingu;

✔ transakcji kapitałowych np. podwyższenie kapitału, aport;

✔ transakcji z podmiotami niepowiązanymi z rajów podatkowych.

Błędna identyfikacja prowadzi do braku wymaganej dokumentacji oraz niekompletnego raportowania, co może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym oraz odpowiedzialnością KKS❗

Aby uniknąć tego ryzyka, proponujemy Państwu audyt TP, którego celem będzie ustalenie czy powstaje u Państwa obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, analizy cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) czy raportowania CBC.

W ramach audytu m.in.:

✔ przeanalizujemy przesłane przez Państwa zestawienia transakcji z podmiotami

powiązanymi oraz sprawozdanie finansowe;

✔ zweryfikujemy czy powstaje obowiązek udokumentowania ewentualnych rozliczeń

rozliczeń ze Wspólnikami, transakcji z rajami podatkowymi, transakcji kapitałowych

czy finansowych między podmiotami powiązanymi;

✔ sprawdzimy możliwość skorzystania ze zwolnienia dokumentacyjnego.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *