Dokumentacja cen transferowych za 2018 rok – właściwie to według których przepisów? – Tax Alert – marzec 2019
0 (0)

14.03.2019

Nowe przepisy w zakresie cen transferowych obowiązują dla transakcji zawartych w 2019 roku, ale podatnik może wybrać ich stosowanie już dla transakcji zawartych w 2018 roku.

Zarówno nowe, jak i stare przepisy mają swoje wady i zalety, a wybór może wpłynąć na ilość i zakres dokumentacji do sporządzenia. W związku z tym należy dokładnie rozważyć, według których przepisów tworzone będą dokumentacje cen transferowych za 2018 rok. Szczegóły znajdą Państwo po kliknięciu tutaj.

Dokumentacje cen transferowych za 2018 r. – według starych czy nowych przepisów?

Takie pytanie powinien postawić sobie każdy podatnik, który w 2018 roku zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi. Wprawdzie nowe zasady obowiązują dla transakcji zawartych w 2019 roku, ale można stosować je już za 2018 r. W związku z tym należy dokładnie rozważyć, według których przepisów tworzone będą dokumentacje cen transferowych za 2018 rok, gdyż zarówno nowe, jak i stare przepisy mają swoje wady i zalety.

Wyższe progi dokumentacyjne

Niewątpliwie korzystną zmianą jest podniesienie progów dokumentacyjnych, czyli wartości transakcji po przekroczeniu których powstaje obowiązek tworzenia dokumentacji. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumentacje tworzy się dla transakcji przekraczających 10 mln zł (transakcje towarowe i finansowe) lub 2 mln zł (transakcje usługowe oraz innego rodzaju). Stare przepisy ustalenie obowiązku dokumentacyjnego opierały o wysokość przychodów i kosztów podatnika i tak ustalone progi stosowane były do wszystkich transakcji. W związku z tym, wybór nowych przepisów może ograniczyć liczbę dokumentacji.

Obowiązkowa analiza danych porównawczych

Z drugiej strony, według nowych przepisów, analiza danych porównawczych („benchmark”) jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji, niezależnie od skali obrotów podatnika. Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie podatników osiągających przychody lub koszty przekraczające równowartość 10 mln euro. Podatnicy wybierający nowe przepisy muszą się zatem liczyć z koniecznością tworzenia ww. analiz, co może wiązać się z dodatkową pracą.

Zwolnienia dokumentacyjne

Zaletą nowych przepisów jest wprowadzenie zwolnień z tworzenia dokumentacji podatkowych m.in. dla transakcji zawieranych wyłącznie pomiędzy polskimi podmiotami. Aby skorzystać z tego zwolnienia należy jednak spełniać określone warunki (np. podmioty te nie mogą ponosić straty podatkowej, korzystać z ulg z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz ulg na wsparcie nowych inwestycji). Nie zawsze zwolnienie to będzie zatem możliwe do zastosowania, dlatego też należy sprawdzić czy spełnione zostały wszystkie ustawowe warunki.

Co wybrać?

Wydaje się, że nowe przepisy niosą za sobą dużo korzyści (zwolnienia, wyższe limity), pomimo tego aby podjąć słuszną decyzję należy przeanalizować także obowiązki z nich wynikające („benchmark” dla każdej transakcji), jak również inne czynniki dotyczące sytuacji podatnika oraz pozostałych zmian przepisów.

Przykładowo:

Podatnik, którego przychody nie przekroczyły 10 mln EUR, zawarł w 2018 roku 3 rodzaje transakcji z podmiotami powiązanymi na kwoty odpowiednio 12 mln PLN, 1 mln PLN i 0,5 mln PLN.

  • zgodnie ze „starymi” przepisami konieczne będzie sporządzenie 3 dokumentacji cen transferowych, ale nie trzeba przygotowywać obowiązkowej analizy danych porównawczych;
  • według nowych przepisów do przygotowania będzie tylko jedna dokumentacja, ale za to z analizą cen transferowych.

W tej sytuacji podatnik powinien rozważyć, która z opcji będzie dla niego bardziej korzystna (z punktu widzenia kosztów, nakładów pracy, czasu itp.)

Obowiązujące terminy

Termin na stworzenie dokumentacji wynosi 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, z decyzją wyboru przepisów nie należy jednak zwlekać, ponieważ już przy składaniu CIT-8 podatnik musi wskazać, czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Z chęcią pomożemy Państwu w analizie, które przepisy będą bardziej korzystne z punktu widzenia sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2018 rok.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu!

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *