Koniec ze zbieraniem oświadczeń – planowane uchylenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych
5 (2)

05.09.2022

W ostatnim czasie pojawił się projekt zmian w ustawie o CIT (link tutaj), zakładający istotne zmiany przepisów i obowiązków w zakresie transakcji rajowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze planowane zmiany.

Uchylenie obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych

Projekt zakłada uchylenie art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT, które to m.in. nakładały na podatników obowiązki weryfikacji realizowanych transakcji i kontrahentów w celu ustalenia rzeczywistego właściciela (w tym zbierania oświadczeń) i sporządzania dokumentacji dla pośrednich transakcji rajowych.

Podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych

Projekt zakłada zwiększenie progów w przypadku realizowania bezpośrednich transakcji z rajem podatkowym do:

  • 2,5 mln zł dla transakcji finansowych,
  • 500 tys. zł dla pozostałych transakcji.

Progi mają mieć zastosowanie zarówno dla transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i z podmiotami niepowiązanymi.

Ponadto doprecyzowano, że przepis ten dotyczy również transakcji z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym.

Obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej dla „bezpośrednich” transakcji rajowych

Przepisy art. 11c i art. 11d ustawy o CIT (zasada ceny rynkowej oraz metody weryfikacji cen transferowych), stosuje się również do transakcji z podmiotami rajowymi (zarówno powiązanymi, jak i niepowiązanymi), uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium raju.

Zastosowanie także do 2021 roku

Zgodnie z projektem, zmiany mają objąć transakcje rozpoczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 roku lub rozpoczęte po 31 grudnia 2020 roku, ale w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to stosowanie przepisów także za rok podatkowy 2021.

Ocena zmian

Z projektu wynika, że uchylone zostaną, jedne z najbardziej kontrowersyjnych i czasochłonnych dla podatników, przepisów z zakresu cen transferowych. Podatnicy bowiem nie będą już musieli zbierać oświadczeń od dostawców i weryfikować czy dokonywali rozliczeń z rajami podatkowymi. Dla przedsiębiorstw wiązało się to często z koniecznością zbadania nawet kilkuset kontrahentów.

Prace legislacyjne przebiegają dość szybko: 23 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, 25 sierpnia br. projekt został skierowany do Sejmu, gdzie 2 września odbyło się pierwsze czytanie.

Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o statusie projektu i ostatecznym kształcie przepisów.

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *