Korekty cen transferowych za 2019 r.
0 (0)

08.06.2020

 

 

Podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane muszą sprostać wielu wyzwaniom; również regulacyjnym. Jednym z nich jest prawidłowe dokonanie ewentualnych korekt rozliczeń.

 

Teoretycznie oczywiste

Do niedawna zasady dokonywania korekt rozliczeń między podmiotami powiązanymi nie były szczegółowo uregulowane. Podatnicy w tej kwestii bazowali na „ogólnych” regulacjach krajowych oraz Wytycznych OECD.

Od stycznia 2019 r. w ustawach o CIT i PIT zdefiniowane zostało zagadnienie korekty cen transferowych (dalej: korekta TP), której celem jest dostosowanie poziomu rentowności transakcji kontrolowanej do warunków rynkowych.

Zgodnie z przepisami, dokonanie korekty TP możliwe jest poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów ich uzyskania. Konieczne jest jednak łączne spełnienie poniższych warunków; po niej dajmy (w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania obligatoryjnie pierwszych dwóch):

 • pierwotne warunki transakcji kontrolowanej były ustalone na poziomie rynkowym,
 • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na przyjęte warunki transakcji lub znane są faktycznie poniesione koszty bądź osiągnięte przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej,
 • podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego o dokonaniu przez niego równoczesnej korekty TP,
 • podmiot powiązany jest polskim podatnikiem lub podatnikiem z kraju, z którym Polska zawarła UPO oraz dokonuje wymiany informacji podatkowych,
 • podatnik potwierdza dokonanie korekty w  zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy korekta.

 

… w praktyce może budzić wątpliwości

Nowe przepisy niestety nie regulują zasadniczych kwestii a wręcz przyczyniają się do powstawania nowych wątpliwości, które poza dotychczasowymi m.in.:

 • moment ujęcia korekty – wstecz czy na bieżąco?
 • sposób przeprowadzenia korekty – na cenach jednostkowych czy na zrealizowanej rentowności?
 • dokumentowanie korekty – nota księgowa czy faktura korygująca?

dotyczą klasyfikacji takiej korekty. Przepisy podatkowe dopuszczają bowiem dokonanie korekt przychodów bądź kosztów z różnych przyczyn, tj.:

 • niewynikających z błędów (np. z tytułu rabatów),
 • wynikających z błędów lub omyłek oraz
 • omawianych korekt TP.

Niejednolite stanowisko organów podatkowych w tym obszarze również nie ułatwia podatnikom dokonywania i identyfikacji takich korekt.

 

Pobierz wersję PDF

 

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu

biuro@abctax.com.pl

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *