Najważniejsze interpretacje w zakresie cen transferowych w I kwartale 2023 r.
0 (0)

13.04.2023

Przedstawiamy zestawienie najciekawszych interpretacji indywidualnych w obszarze cen transferowych, które ukazały się w I kwartale 2023 r.

 

Zagadnienie Wnioski Data Link
Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce komandytowej
  • Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce, jako działanie jednorazowe, całościowo uregulowane w przepisach KSH, które nie ma charakteru zarobkowego, nie mieści się w definicji pojęcia „działalność gospodarcza”, tym samym nie stanowi działania o charakterze gospodarczym, a tym samym nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.
02.01.2023 link
Mikro i mały przedsiębiorca bez obowiązku sporządzania analizy cen transferowych
  • Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności, możliwe jest w przypadku gdy podmiot obowiązany do jej sporządzenia posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy.
  • Status mikro lub małego przedsiębiorcy posiadać należy „w ostatnim roku podatkowym” – oznacza to, że  w przypadku realizacji transakcji w 2022 r. spełniać odpowiednie warunki należy w 2021 r.
16.01.2021 link
Korekta cen transferowych w przypadku dostosowania bazy kosztowej

 

  • W przypadku urealnienia wysokości bazy kosztowej do rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z faktycznie wyświadczonymi usługami, nie zmienia się zakres świadczonych usług, ale wysokość poniesionych kosztów, stanowi przesłankę do dokonania korekty cen transferowych.
17.02.2023 link
Wywieranie znaczącego wpływu przesłanką powiązań
  • Powiązania występują także w sytuacji, w której istnieje osoba fizyczna, mogąca w istotny sposób wpływać na kluczowe decyzje gospodarcze podejmowane przez podmiot, nawet pomimo braku formalnego umocowania w organach stanowiących lub kontrolnych.
  • Decyzje te mogą obejmować np. wskazywanie przez osobę fizyczną członków organów zarządzających lub nadzorujących u podatnika, podejmowanie decyzji o rezygnacji z części działalności, wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub przejęciu pewnego zakresu działalności od podmiotu powiązanego.
20.02.2023 link
Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych podczas opodatkowania Estońskim CIT
  • W przypadku opodatkowania Estońskim CIT, użyte w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy CIT (warunek zwolnienia „krajowego”) pojęcie straty podatkowej odnosi się do pojęcia straty netto.
  • W związku z powyższym, zastosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, nie będzie możliwe, jeśli którakolwiek ze spółek uczestniczących w transakcji kontrolowanej wykaże stratę netto.
21.03.2023 link

 

Pobierz wersję PDF

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem cen transferowych, zapraszamy do kontaktu.

biuro@abctax.com.pl

 

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *