Nowe terminy w cenach transferowych
0 (0)

15.02.2023

W tym roku czeka nas ważna zmiana terminów w cenach transferowych. Dotychczas na wywiązanie się z obowiązków raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązywał termin 9 miesięcy od końca roku, który z powodu pandemii był przedłużany o 3 miesiące. W związku z tym, dla podatnika posiadającego rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, termin ten upływał z końcem grudnia.

W 2023 r. należy pamiętać, że zastosowanie mają już nowe terminy:

 • do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego należy sporządzić dokumentację cen transferowych,
 • do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego trzeba złożyć informację o cenach transferowych TPR.

Warto zatem zaplanować prace już dziś i jak najszybciej zidentyfikować transakcje do udokumentowania za 2022 r. Czasu bowiem w tym roku będzie mniej.

Należy także zauważyć, że podatnicy nie będą musieli składać odrębnie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen, gdyż oświadczenie to będzie ujęte już w formularzu TPR.

Jakie jeszcze zmiany nas czekają?

Istotną zmianą w zakresie cen transferowych jest rozszerzenie katalogu transakcji zwolnionych, dla których nie trzeba będzie sporządzać dokumentacji cen transferowych.

 1. Transakcje czystego refakturowania

W przypadku, gdy transakcja polega wyłącznie na rozliczeniu pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, dokumentacja nie jest wymagana, jeżeli:

 • nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
 • rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną,
 • rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
 • podmiot powiązany nie jest podmiotem rajowym.

 

Należy pamiętać, że gdy przy rozliczeniach ma zastosowanie klucz alokacji usługobiorca musi posiadać kalkulację obejmującą sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji, rodzaj i wysokość kosztów oraz opis transakcji z analizą funkcji, ryzyk i aktywów.

 1. Transakcje zagranicznego zakładu w Polsce

Zwolnieniem z dokumentacji objęte zostały transakcje zawierane przez zagraniczny zakład w Polsce. W tym zakresie transakcje zawierane mogą być pomiędzy:

 • dwoma powiązanymi zagranicznymi zakładami w Polsce,
 • zagranicznym zakładem w Polsce oraz powiązanym polskim podmiotem.

Warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest, analogicznie jak w przypadku transakcji krajowych, nieosiągnięcie straty podatkowej oraz niekorzystanie z określonych zwolnień w CIT w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu.

 1. Transakcje korzystające z safe harbour

Przy obecnych zmianach otoczenia gospodarczego warto mieć na uwadze możliwość skorzystania z uproszczenia safe harbour, które nie tylko zwalnia z obowiązku tworzenia dokumentacji, ale także sprawia, że organ podatkowy odstępuje od doszacowania dochodu (straty) podatnika w zakresie transakcji objętej tym uproszczeniem. Rozwiązanie to zatem stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie rozliczeń między podmiotami powiązanymi.

O warunkach, jakie należy spełnić przy safe harbour będziemy informować w kolejnych newsletterach.

 

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *