ORD-U za 2022 r. do końca listopada
5 (1)

20.11.2023

Z końcem listopada upływa termin na złożenie ORD-U za 2022 r., czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Przypomnimy, że w poprzednich latach termin złożenia ORD-U upływał z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, natomiast rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. ten termin został wydłużony – do jedenastego miesiąca.

Obowiązek przekazania informacji ORD-U występuje, gdy:

  1. suma należności lub zobowiązań wynikająca z zawartych umów z tym samym nierezydentem przekroczyła w roku podatkowym równowartość 300 tys. EUR – dotyczy podmiotów, gdzie występują powiązania wynoszące co najmniej 5%;
  2. jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekroczyła równowartość 5 tys. EUR – dotyczy umów z nierezydentami posiadającymi przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.

Ważne: wyjątek!

Informacji ORD-U nie muszą składać podmioty zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych w postaci formularza TPR (w zakresie transakcji kontrolowanych). Wyjątkiem od tego zwolnienia jest sytuacja, gdy w TPR wykazywane są transakcje rajowe, tj. transakcje zawierane z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych. Bez znaczenia czy podmiot rajowy jest podmiotem powiązanym, czy nie.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *