Ostatni dzwonek na ceny transferowe 2022
5 (1)

27.09.2023

Przypominamy, że zbliżają się terminy na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2022 r.  W tym roku czasu jest mniej niż w roku ubiegłym, bowiem w przypadku podatników posiadający rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu:

 • do końca października należy sporządzić dokumentację cen transferowych wraz z analizą benchmarkingową;
 • do końca listopada złożyć informację TPR;
 • do końca grudnia posiadać grupową dokumentację cen transferowych.

Jednocześnie informujemy, że MF nadal nie udostępniło formularza TPR za 2022 ani informatora w zakresie jego wypełnienia.

Jeśli jeszcze nie zajęliście się Państwo tematem TP 2022, to zalecamy jak najszybszej podjąć działania w tym zakresie. Możemy Państwa w tym wesprzeć.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje, które mogą przydać się Państwu przy weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Do sporządzenia dokumentacji zobowiązane są podmioty, które zawierały:

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej:
 • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowych lub finansowych;
 • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowych lub pozostałych.
 1. Transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o wartości przekraczającej (bezpośrednie transakcje):
 • 2,5 mln zł – w przypadku transakcji finansowych;
 • 0,5 mln zł – w przypadku pozostałych transakcji.

Kto jest zobowiązany do złożenia formularza TPR?

Do złożenia informacji o cenach transferowych w postaci formularza TPR zobowiązane są podmioty, które są zobowiązanie do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Ważne! Do złożenia TPR zobowiązane są także podmioty, które korzystają ze zwolnienia z przygotowania dokumentacji dla transakcji:

 • krajowych;
 • objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym;
 • refaktur;
 • usług o niskiej wartości dodanej;
 • safe harbour finansowych.

Kto musi sporządzić grupową dokumentację cen transferowych?

Do sporządzenia grupowej dokumentacji, tzw. Master file, zobowiązane są podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym (tj. w 2021 r.) przekroczyły 200 mln zł.

 

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *