Polski Ład w cenach transferowych
5 (1)

05.08.2021

Pobierz wersję PDF

Polski Ład zakłada szereg zmian w obszarze cen transferowych. Propozycje nowelizacji przepisów zawiera projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. (link). Przedstawione w nim zostały przede wszystkim uproszczenia dla podatników, niestety nie zabrakło również dodatkowych sankcji KKS.

Od kiedy?

Obecnie projekt pozostaje na etapie konsultacji. Proponowane zmiany powinny wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., choć niektóre z nich mogą mieć zastosowanie wstecz, tj. obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Jakie zmiany nas czekają?

TPR

 • Likwidacja odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen – będzie ono włączone do TPR (informacji o cenach transferowych).
 • Zmiana zasad podpisywania TPR – będzie podpisywane przez kierownika jednostki lub pełnomocnika będącego prokurentem (zgodnie z zasadami reprezentacji), adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Obecnie dopuszczalne jest podpisanie TPR przez zwykłego pełnomocnika z UPL-1, np. przez księgową.

Terminy

Zakres Obecnie Po zmianach
Przedłożenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego 7 dni 14 dni
Sporządzenie dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po końcu roku podatkowego do końca 10 miesiąca po końcu roku podatkowego
Złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) do końca 9 miesiąca po końcu roku podatkowego do końca 11 miesiąca po końcu roku podatkowego

Korekty cen transferowych

 • Zrezygnowanie z obowiązku wykazywania dokonania korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym.
 • Możliwość dokonania korekty in minus w oparciu o dowód księgowy od podmiotu powiązanego (obecnie wymagane jest oświadczenie).

Analizy porównawcze

Możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane z podmiotem z raju podatkowego – może obowiązywać z mocą wsteczną, tj. od 1 stycznia 2021 r.

Formularz ORD-U

Brak obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) gdy składany jest TPR i nie są dokonywane transakcje z podmiotami z rajów podatkowych. Zwolnienie ma dotyczyć informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021 r.

Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji

Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla:

 • transakcji objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;
 • transakcji objętych safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji;
 • transakcji czystego refakturowania (pod ściśle określonymi warunkami);
 • transakcji z powiązanym zagranicznym zakładem w Polsce.

Sankcje KKS

 • Sporządzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywistym – 720 stawek (kara pieniężna do ponad 26 mln złotych).
 • Brak dołączenia dokumentacji grupowej Master File – 720 stawek;
 • Brak dotrzymania terminu sporządzenia dokumentacji lub TPR – 240 stawek.

 

Dokumentacja za 2020

Zanim zaczną obowiązywać omawiane przepisy czeka nas wyzwanie sporządzenia dokumentacji za 2020 rok. Przypominamy, że termin na złożenie TPR i oświadczenia TP został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. (dla podatników z rokiem zgodnym z kalendarzowym).

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *