TP CDN (Co Dokumentować Należy) Opłaty licencyjne pod lupą fiskusa
0 (0)

03.07.2024

W związku z coraz częstszymi kontrolami w zakresie wartości niematerialnych, zachęcamy do lektury naszego artykułu w ramach cyklu „TP – co dokumentować należy” dotyczącego opłat licencyjnych. Podpowiadamy w nim, jak ustalić wynagrodzenie na zasadach rynkowych oraz o jakich obowiązkach w zakresie cen transferowych należy pamiętać.

Czym są wartości niematerialne?

Wartości niematerialne to aktywa niestanowiące aktywów rzeczowych ani finansowych, które można posiadać i kontrolować w celu wykorzystania w działalności gospodarczej i których wykorzystanie lub przekazanie podlegałoby wynagrodzeniu, gdyby miało miejsce w ramach transakcji między podmiotami niezależnymi w porównywalnych okolicznościach (pkt 6.6 Wytycznych OECD).

Są to m.in. patenty, know-how, tajemnice i nazwy handlowe, znaki towarowe, marki czy licencje.

Jak ustalić wysokość opłaty licencyjnej?

Rynkowość cen powinna zostać potwierdzona w analizie porównawczej oraz powinna uwzględniać profile funkcjonalne podmiotów. W tym celu pomocna może okazać się analiza DEMPE[1].

Koncepcja DEMPE została implementowana do polskich przepisów na mocy zaleceń Wytycznych OECD i ma na celu analizę pełnionych funkcji przez podmiot zarządzający udostępnioną wartością niematerialną w kontekście uzyskiwanych przez niego z tego tytułu opłat w następujący sposób:

  • Development (Opracowanie / Rozwój) – Czy podmiot zarządzający wytwarza / rozwija udostępnione wartości niematerialne (np. poprzez budowanie marki, prace badawczo-rozwojowe)?
  • Enhancement (Ulepszenie) – Czy podmiot zarządzający wartościami niematerialnymi kontynuuje prace nad nimi?
  • Maintenance (Utrzymanie) – Czy podmiot zarządzający wartościami niematerialnymi podejmuje czynności zapewniające ich użyteczność i zachowanie potencjału do generowania zysków?
  • Protection (Ochrona) – Czy podmiot zarządzający zabezpiecza prawa własności intelektualnej (np. poprzez zgłoszenia do urzędów, uzyskiwanie patentów, monitorowanie działań konkurencji)?
  • Exploitation (Używanie / Wykorzystywanie) – Czy udostępnione wartości niematerialne mają na celu generowanie zysków (np. poprzez oznaczanie wyrobów znakami towarowymi, udzielanie licencji, wykorzystywanie wyników prac badawczo-rozwojowych)?

Nie zawsze procent od przychodów…

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji często jest wyrażane jako procent od przychodu osiągniętego z wykorzystaniem znaku (tj. przychodu ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych). Jednak taki sposób ustalenia wynagrodzenia nie zawsze jest prawidłowy – w szczególności, gdy licencjodawca posiada ograniczony profil funkcjonalny.

Stanowisko takie zajął m.in. WSA w Poznaniu[2] uznając, że jeżeli licencjodawca nie zatrudnia personelu, pełni funkcje jedynie administracyjno-prawne związane z ochroną prawną znaków towarowych, nie podejmuje działań reklamowych czy marketingowych mających na celu wzrost rozpoznawalności marki to wówczas jest jedynie właścicielem prawnym, a nie ekonomicznym znaku towarowego.

W konsekwencji wysokość opłaty licencyjnej należy ustalić z wykorzystaniem metody marży transakcyjnej netto.

O tym pamiętaj!

Udostępnianie lub otrzymanie licencji podlega obowiązkom dot. cen transferowych po przekroczeniu progu dokumentacyjnego – tj. 2 mln PLN. W konsekwencji konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych, przygotowanie analizy cen transferowych, a także złożenie informacji o cenach transferowych (TPR).


[1]  https://www.podatki.gov.pl/media/9626/rekomendacje-fct-dot-trudnych-do-wyceny-warto%C5%9Bci-niematerialnych.pdf

[2] Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7.06.2022 r., sygn. I SA/Po 100/22

 

W przypadku wątpliwości z zakresu cen transferowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół TP

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0