TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Podwyższenie kapitału zakładowego jest transakcją kontrolowaną
0 (0)

07.05.2024

Państwu transakcję podwyższenia kapitału.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest powszechnie zawieraną transakcją polegającą na przeniesieniu własności środków na spółkę przez jej wspólników, którzy w zamian otrzymują nowe udziały. Choć nie podlega opodatkowaniu CIT (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), inaczej jest na gruncie cen transferowych.

Czy transakcję podwyższenia kapitału zakładowego należy udokumentować?

Tak, zgodnie z ugruntowaną linią interpretacyjną w tym zakresie, transakcję podwyższenia kapitału zakładowego należy udokumentować.

Jaki jest próg dokumentacyjny?

Warto wspomnieć, że transakcja podwyższenia kapitału jest kwalifikowana jako inny rodzaj transakcji, dlatego próg dokumentacyjny wynosi 2 mln złotych.

Wówczas po jego przekroczeniu oprócz lokalnej dokumentacji cen transferowych, może się okazać konieczne przygotowanie analizy cen transferowych (w praktyce zazwyczaj analizy zgodności) oraz złożenie Informacji TPR.

Kiedy powstaje obowiązek dokumentacyjny?

Szczególne wątpliwości może budzić sytuacja, kiedy transakcja jest dokonywana na przełomie roku podatkowego (np. podwyższenie kapitału jest dokonywane w grudniu, a wpis do KRS w styczniu następnego roku – w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Wówczas organy podatkowe prezentują podejście, zgodnie z którym dla celów podatkowych istotna jest data dokonania transakcji (dokonanie wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego/objęcie udziałów) a nie moment kiedy podwyższenie kapitału zakładowego staje się prawnie skuteczne poprzez dokonanie stosownego wpisu do KRS[1].

Podwyższenie kapitału a dopłaty do kapitału

Jak już wspomniano, w przypadku podwyższenia kapitału za przenoszone środki wspólnicy otrzymują nowe udziały. Jednak odmiennie jest w przypadku dopłat (uregulowanych w art. 177 – 179 KSH) – chociaż zwiększają majątek spółki, to nie powodują objęcia nowych udziałów przez wspólników.

Zdaniem Ministra Finansów[2] takiego zdarzenia nie należy uznawać za działanie o charakterze gospodarczym, a w konsekwencji w zakresie dopłat do kapitału nie powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

W przypadku wątpliwości z zakresu cen transferowych pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół TP

 


[1] Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 18 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.351.2021.2.AR

[2] Zgodnie z interpretacją ogólną nr DCT1.8203.4.2020 Ministra Finansów w sprawie definicji transakcji kontrolowanej z 29 grudnia 2021 r.

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0