TP CDN (Co Dokumentować Należy) Udzielenie lub uzyskanie gwarancji jako transakcja kontrolowana
0 (0)

03.06.2024

W ramach kolejnego artykułu z cyklu „TP – co dokumentować należy” chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na gwarancje.

Wewnątrzgrupowe gwarancje mogą istotnie ułatwić uzyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego lub zawarcie kontraktów. Ten instrument jest powszechnie wykorzystywany, ale wciąż budzi wątpliwości na gruncie cen transferowych.

Jaki jest próg dokumentacyjny?

Udzielenie lub uzyskanie gwarancji traktowane jest jako transakcja finansowa. Próg dokumentacyjny dla tych transakcji wynosi 10 mln PLN. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 11l ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, wartość transakcji w przypadku gwarancji odpowiada sumie gwarancyjnej.

W przypadku zatem, gdy suma gwarancyjna przekracza 10 mln PLN, wymagane jest przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych (wraz z analizą cen transferowych) oraz uwzględnienie tej transakcji w TPR.

Czy gwarancje zawsze muszą mieć odpłatny charakter?

W świetle Wytycznych OECD nie zawsze jest uzasadnione ustalanie wynagrodzenia z tytułu udzielenia gwarancji. W szczególności, gdy podmiot objęty gwarancją nie odnosi korzyści przekraczających poziom wsparcia wynikający z domniemanego wsparcia ze strony innych członków grupy, opłata z tytułu gwarancji nie jest należna (pkt 10.164 Wytycznych).

Punkt 10.160 Wytycznych wskazuje, że „analiza może wskazywać, że gwarancja finansowa nie przynosi jakichkolwiek korzyści dla pożyczkobiorcy, ale jedynie uznaje korzyść, którą strona gwarantowana i tak otrzymałaby będąc częścią grupy międzynarodowej. W takich sytuacjach (…) niepowiązane przedsiębiorstwo w porównywalnych warunkach nie byłoby skłonne zapłacić za udzielenie gwarancji finansowej, a gwarant powinien zostać uznany za świadczącego jedynie usługi administracyjne względem pożyczkobiorcy”

Jak należy zabezpieczyć się w przypadku udzielania nieodpłatnych gwarancji?

Jeżeli udzielenie gwarancji nie wiąże się z uzyskaniem korzyści ekonomicznych dla podatnika (np. w postaci niższego oprocentowania czy też możliwości w ogóle zawarcia transakcji z kontrahentem), istnieją argumenty za brakiem wynagrodzenia z tytułu gwarancji. Każdy przypadek powinien być indywidualnie analizowany.

Brak wynagrodzenia może rodzić dla podatnika (uzyskującego gwarancje) ryzyko powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń.

W celu minimalizacji tego ryzyka rekomendujemy rzetelne przygotowanie argumentów za brakiem wynagrodzenia z tytułu gwarancji oraz ich szczegółowy opis w Polityce cen transferowych oraz w dokumentacji grupowej (Master File).

 

W przypadku wątpliwości z zakresu cen transferowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0