Transakcje rajowe – planowane zmiany przepisów
0 (0)

05.07.2022

Już od kilku miesięcy przygotowują się Państwo do spełnienia obowiązków w zakresie tzw. transakcji rajowych. Istnieje bowiem konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z:

  • podmiotem z raju podatkowego (bezpośrednie transakcje rajowe), jak również
  • pozostałymi kontrahentami, jeżeli rzeczywisty właściciel należności przekazywanych w ramach transakcji jest podmiotem rajowym (pośrednie transakcje rajowe).

Obecnie pojawił się projekt ustawy zmieniającej obowiązujące przepisy w tym zakresie (link). Podatnik będzie miał możliwość stosowania tych przepisów już w zakresie transakcji zawieranych w 2021 r.

Progi dokumentacyjne

Planowane zmiany przewidują zwiększenie progów, po przekroczeniu których będzie występował obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji rajowych:

  • 200 000 zł – bezpośrednie transakcje rajowe;
  • 2 500 000 zł – pośrednie transakcje rajowe towarowe lub finansowe; dla pozostałych transakcji aktualny zostanie próg 500 000 zł.

Do określenia wartości transakcji bierze się co do zasady wartości netto transakcji jednorodnych zawieranych z danym kontrahentem, oddzielnie od strony kosztowej i przychodowej. Weryfikacji powinny podlegać wszystkie transakcje, tj. zarówno transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

Transakcje krajowe

W przypadku transakcji krajowych planowane jest wprowadzenie uproszczenia polegającego na tym, że w zakresie pośrednich transakcji rajowych zawieranych pomiędzy polskimi podmiotami obowiązek dokumentacyjny dotyczyć będzie tylko podmiotu otrzymującego należność (dostawca posiada bowiem wiedzę czy należność została przekazana dalej). Zatem w przypadku zakupów krajowych obowiązek dokumentacyjny będzie leżał tylko po stronie dostawcy, dlatego krajowy nabywca nie będzie musiał zbierać od niego oświadczenia.

Wyłączenie obowiązku dokumentacyjnego

Zgodnie z projektowanymi zmianami nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji dla pośrednich transakcji rajowych, jeżeli podmiot otrzymujący należność:

  • nie dokonuje z podmiotem rajowym rozliczeń związanych z otrzymaną należnością lub
  • nie jest powiązany z podmiotem rajowym.

Proponowane wyłączenie ma zastąpić obecnie funkcjonujące w przepisach domniemanie, że jeżeli kontrahent dokonywał rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego, to rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Skorzystanie z wyłączenia będzie możliwe np. gdy spełnienie powyższych przesłanek zostanie potwierdzone oświadczeniem podmiotu otrzymującego należność.

Nowelizacja przepisów ma na celu złagodzenie obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji rajowych, jednak ciągłe zmiany w przepisach sprawiają, że coraz trudniej nadążyć za wdrażaniem ich w przedsiębiorstwach.

Projekt ustawy (obecnie w fazie konsultacji publicznych) budzi wiele wątpliwości, więc ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianie. Będziemy Państwa informować na bieżąco o statusie prac.

 

Pobierz wersję PDF

 

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *