TP CDN (Co Dokumentować Należy) – Cash pooling podlega obowiązkom dot. cen transferowych
5 (1)

07.03.2024

 

Czym jest cash pooling?

Cash pooling jest formą zarządzania finansami, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej[1]. Co do zasady, w ramach umowy cash poolingu jeden podmiot pełni funkcję lidera – spółki zarządzającej, który „gromadzi” salda rachunków wszystkich spółek uczestniczących w systemie cash pooling na jednym rachunku rozliczeniowym (rachunku głównym), jest to tzw. pool leader.

Istotą systemu jest kompensowanie przejściowych niedoborów środków finansowych podmiotów nadwyżkami środków innych podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Podmiotom wykazującym saldo dodatnie należą się odsetki, zaś podmioty, które maja saldo ujemne są zobowiązane te odsetki zapłacić.

Czy uczestnicy systemu cash pooling podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów o cenach transferowych?

Tak, uczestnicy systemu cash pooling są zobowiązani do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych, jeżeli wartość transakcji w danym roku podatkowym przekroczy próg dokumentacyjny tj. kwotę 10 milionów złotych. Wówczas konieczne może być przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, sporządzenie analizy cen transferowych oraz złożenie Informacji TPR.

W jaki sposób należy ustalić wartość transakcji jednorodnej?

Zgodnie z Informatorem TPR 2022 r.[2] w przypadku cash poolingu jest to wartość kapitału, przy czym dla ustalenia wartości należy przyjąć średni dzienny poziom rzeczywistego zobowiązania lub należności z tytułu finansowania.

Czy transakcje typu cash pooling należy wykazać w Informacji TPR odrębnie jako pozycje dodatnie i ujemne, czy saldem?

Należy zaznaczyć, że w systemie zarządzania płynnością finansową podmioty mogą występować jednocześnie po stronie przychodowej (gdy udostępniają środki finansowe) oraz po stronie kosztowej (jeżeli korzystają z finansowania). Wówczas wartość transakcji należy rozpatrywać i wykazywać w Informacji TPR odrębnie jako pozycje dodatnie i ujemne.

Czy dla transakcji cash poolingu możliwe jest sporządzenie analizy cen transferowych?

Tak, analizę cen transferowych można przeprowadzić przy wykorzystaniu baz danych transakcyjnych albo danych rynkowych (wysokości stóp procentowych dotyczących udzielenia pożyczki czy deponowania środków pieniężnych). Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnej sytuacji faktycznej uczestnika systemu.

 

W przypadku wątpliwości z zakresu cen transferowych pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół TP


[1] Zgodnie z interpretacją indywidualną DKIS z dn. 4 maja 2023 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.134.2023.2.PC

[2] https://www.podatki.gov.pl/media/9686/informator-tpr-2022.pdf

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0