Weryfikacja kontrahentów pod względem rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych
0 (0)

10.11.2021

Nowe przepisy

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatnicy są zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartość przekracza 0,5 mln zł, jeżeli rzeczywisty właściciel jest tzw. podmiotem rajowym (art. 11o ust. 1a ustawy o CIT). Dotyczy to transakcji zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi.

W praktyce powinni Państwo dokonać weryfikacji:

A. czy z danym kontrahentem został / zostanie przekroczony próg 0,5 mln zł w 2021 r.?

B. czy rzeczywistym właścicielem jest podmiot rajowy?

Pozytywna odpowiedź na oba powyższe pytania obliguje Państwa do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji. Przy weryfikacji przesłanki B, muszą dochować Państwo należytej staranności.

 

W jaki sposób ustalić przekroczenie progu 0,5 mln zł?

Próg 0,5 mln zł dotyczy transakcji jednorodnych realizowanych w jednym roku podatkowym z danym kontrahentem.

Czy dotyczy to tylko naszych dostawców, czy także odbiorców?

Racjonalna wykładania tych przepisów wskazuje, że weryfikować musimy tylko dostawców. Niemniej jednak zgodnie z literalną wykładnią, potwierdzaną przez Ministerstwo Finansów, obowiązek ten dotyczy także odbiorców (sprzedaży).

Kim jest rzeczywisty właściciel?

Rzeczywisty właściciel to podmiot, który:

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści,

b) nie jest pośrednikiem, zobowiązanym do przekazania należności innemu podmiotowi,

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby.

Nie ma tu zastosowania definicja beneficjenta rzeczywistego z przepisów o praniu brudnych pieniędzy (rejestr beneficjentów rzeczywistych).

Kawa w Monako – nieszczęsne domniemanie

Przepisy przewidują domniemanie, zgodnie z którym jeśli nasz kontrahent dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego, to rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. W takim przypadku konieczne może być sporządzenie dokumentacji.

Przepisy sugerują, że chodzi tu o jakiekolwiek rozliczenia naszego kontrahenta, np. zakup kawy w Monako. Ministerstwo Finansów łagodzi to podejście. Opublikowany został projekt objaśnień MF w tym zakresie (dostępny tutaj).

Domniemanie to można obalić, udowodniając / dokumentując, że rzeczywisty właściciel – pomimo, że pije kawę w Monako 🙂 – nie jest podmiotem rajowym.

Konieczna weryfikacja kontrahentów

Powinni zatem przygotować się Państwo do realizacji tych obowiązków, czyli weryfikacji:

  • którzy z Państwa kontrahentów przekraczają próg 0,5 mln zł,
  • kto jest rzeczywistym właścicielem,
  • czy kontrahenci dokonują transakcji z podmiotami rajowymi.

Warto opracować optymalny sposób dochowania należytej staranności i wywiązania się z omawianych obowiązków, który z jednej strony pozwoli zabezpieczyć się przed sankcjami KKS, a z drugiej strony nie będzie zbyt uciążliwy dla Państwa i Państwa kontrahentów.

Podejście ABC Tax – procedura + oświadczenia

Naszym Klientom proponujemy wdrożenie krótkiej i jasnej procedury w omawianym zakresie. Obejmuje ona:

  • prawidłową i szybką identyfikację transakcji jednorodnych, których wartość może przekroczyć na koniec roku 0,5 mln zł;
  • zbieranie oświadczeń kontrahentów co do rzeczywistego właściciela;
  • weryfikację tych oświadczeń.

Rzetelnie przygotowana procedura powinna stanowić nie tylko przejrzyste i skuteczne narzędzie do weryfikacji kontrahentów, ale również zabezpieczać Zarząd i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podatnika przed odpowiedzialnością KKS.

Pobierz wersję PDF

Nasze szkolenie

To zagadnienie będzie przez nas również omawiane na szkoleniu otwartym, dotyczącym cen transferowych, które odbędzie się 7 grudnia br

Szczegóły tutaj

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *