Estoński CIT – dużo szersze możliwości!
5 (1)

24.01.2022

Od 1 stycznia 2022 r. „Polski Ład” istotnie rozszerzył i uprościł zasady korzystania z tzw. estońskiego CIT. Jest to obecnie bardzo korzystny sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem sp. z o.o. i innych podatników CIT.

Pobierz wersję PDF

Czym jest Estoński CIT?

Jest to alternatywny sposób opodatkowania dochodów spółek, będących podatnikami CIT oraz wypłacanych przez nie dywidend. Ustawowa nazwa to „Ryczałt od dochodów spółek”.

Na Estońskim CIT opodatkowanie następuje co do zasady dopiero w momencie wypłaty zysku wspólnikom lub pokrycia straty spółki – do tego momentu zasadniczo nie istnieje obowiązek opłacania CIT.

Kluczowe jest jednak to, że nawet w przypadku wypłaty zysku spółki, opodatkowanie jest na bardzo korzystnym poziomie.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

„Polski Ład” rozszerzył krąg podmiotów, które mogą wybrać opodatkowanie Estońskim CIT. Dotychczas z ryczałtu mogły korzystać tylko spółki z o.o. i spółki akcyjne. W związku ze zmianą przepisów obecnie ta forma opodatkowania jest dostępna także dla prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Jakie warunki musi spełnić podatnik Estońskim CIT?

Estoński CIT mogą wybrać te spółki, które spełniają określone warunki ustawowe. W ramach „Polskiego Ładu” warunki te zostały uproszczone.

Główną zmianą jest to, że zniesiono limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu. Do końca 2021 wynosił on 100 mln zł. Obecnie ma żadnego limitu przychodowego – ryczałt mogą wybrać spółki o dowolnych przychodach.

Ponadto spółki korzystające z Estońskiego CIT od nowego roku nie muszą ponosić nakładów inwestycyjnych w ustalonej wartości. To właśnie ten warunek powodował najczęściej, że podatnicy nie decydowali się na przejście na ryczałt.

Spółki, które chcą skorzystać z Estońskiego CIT, nadal muszą jednak spełnić szereg warunków, w tym:

  1. spółka musi mieć prostą strukturę kapitałową – udziałowcami spółki mogą być tylko osoby fizyczne, a spółka nie może mieć udziałów w innych podmiotach;
  2. spółka musi spełnić limity zatrudnienia – zasadniczo zatrudnienie trzech osób na umowę o pracę;
  3. spółka musi zasadniczo prowadzić aktywny biznes – osiągać min. 50% przychodów ze źródeł innych niż pasywne (np. odsetki, czy wierzytelności).

Jaka jest efektywna stawka podatku na Estońskim CIT

Efektywna stawka podatku od zysku wypłaconego przez spółkę, czyli uwzględniająca CIT spółki oraz PIT od dywidendy wynosi 20% dla małego podatnika i 25% dla pozostałych podatników. W porównaniu do opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie opodatkowanie wynosi odpowiednio 26% (mały podatnik) i 34% (pozostali podatnicy), Estoński CIT może być bardzo opłacalny.

Tak korzystne opodatkowanie wynika z tego, że na Estońskim CIT wspólnicy mogą pomniejszyć swój podatek od dywidendy o odpowiednią część podatku zapłaconego przez spółkę. Jest to tzw. kredyt podatkowy, który nie występuje przy opodatkowaniu spółki na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Podsumowując, Estoński CIT jest tańszą formą płacenia podatków w porównaniu do zasad ogólnych. „Polski Ład” upraszcza warunki, które muszą spełnić spółki zainteresowanie ryczałtem. Dzięki temu staje się on dostępny dla większej liczby podatników, w tym także dla mniejszych podmiotów.

 

Jeżeli planują Państwo skorzystać z Estońskiego CIT jeszcze w tym roku, czas na podjęcie decyzji i złożenie odpowiedniego zawiadomienia do urzędu skarbowego jest tylko do końca stycznia 2022

Pobierz wersję PDF

 

Zagadnienia te będą przez nas omawiane na naszym SMSie (szybkim mini szkoleniu), które odbędzie się:

27.01.2022 r. g. 10:00  Link do rejestracji

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *