NOWE ZASADY POBORU WHT ODROCZONE. JEST CZAS NA AUDYT WHT. – TAX ALERT 7/2019
0 (0)

10.07.2019

Nowe zasady dotyczące podatku u źródła (WHT) zostały w ostatniej chwili odroczone do końca roku. Na dwa dni przed wejściem w życie przepisów Minister Finansów (MF) zawiesił ich stosowanie. Warto wykorzystać ten czas do weryfikacji czy nasza dokumentacja i rozliczenia z tytułu WHT są prawidłowe.

Szczegóły są dostępne po kliknięciu tutaj.

Kolejne odroczenie

Nowe przepisy pierwotnie miały obwiązywać od początku roku 2019. Po uzasadnionej krytyce, MF podjął decyzję o odroczeniu wejścia ich w życie do lipca br. Pod koniec czerwca MF opublikowało jednak rozporządzenie odraczające wejście w życie przepisów o kolejne sześć miesięcy.

Część zasad obowiązuje już od początku roku

Uchwalone przepisy budzą wiele emocji. Odroczenie ich po raz drugi nie sprawia jednak, że możemy o nich zapomnieć. Część przepisów dotyczących WHT obowiązuje już dziś, zmiany te dotyczą następujących kwestii.

  • Należyta staranność w WHT

Należyta staranność do tej pory kojarzona była z przepisami o VAT. Zgodnie z przepisami o WHT, które nie  zostały odroczone (obowiązują od początku br.) dochowanie należytej staranności obowiązuje także przy weryfikacji preferencyjnych warunków WHT (niższa stawka, zwolnienie, niepobranie WHT). Należyta staranność nie jest zdefiniowania w ustawie o CIT. W praktyce powinna obejmować gromadzenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej odbiorcy należności (np. wyciąg z rejestru handlowego, zeznanie podatkowe, sprawozdanie finansowe). W projekcie objaśnień MF do WHT (dostępny tutaj) MF wskazało, że elementem należytej staranności może być także raport doradcy podatkowego.

  • Oświadczenie w zakresie rzeczywistego właściciela

W przypadku wybranych płatności (w szczególności odsetki, licencje), dla zastosowania niższej stawki / zwolnienia z WHT, konieczne jest posiadanie oświadczenia w zakresie rzeczywistego właściciela. Definicja rzeczywistego właściciela zmieniała się od początku br. Już teraz konieczne jest posiadanie odpowiednich oświadczeń odbiorców należności.

  • Opinia o stosowaniu zwolnienia

Dywidendy, odsetki i licencje płacone podmiotom powiązanym z UE mogą korzystać ze zwolnienia z WHT. Zwolnienie uzależnione jest od szeregu warunków. Od początku tego roku można uzyskać z urzędu skarbowego tzw. opinię o stosowaniu ww. zwolnienia. Opinia powinna zostać wydana w ciągu 6 miesięcy i jest ważna 3 lata. Opłata od wniosku o wydanie opinii wynosi 2.000 zł. Uzyskanie opinii daje bezpieczeństwo / pewność w zakresie zwolnienia z WHT, tym bardziej w przypadku przekroczenia 2 mln zł (co może mieć znaczenie od 2020 r.). Z wnioskiem o opinię można wystąpić już obecnie.

Zasady od 2020 r.

Do najważniejszych zmian w zakresie WHT, których wejście w życie odroczono do 2020 należą:

  • Obowiązkowy pobór WHT powyżej 2 mln zł

Obowiązek poboru WHT według stawek „podstawowych” (20%, 19%) przy wypłacie należności powyżej 2 mln zł. Limit ten obowiązuje dla transakcji z tym samym podmiotem w jednym roku.

  • Oświadczenie zarządu

Jednym ze sposobów uniknięcia poboru WHT wg stawki podstawowej jest złożenie oświadczenia przez płatnika (polską spółkę). Oświadczenie składane jest przez wszystkich członków Zarządu (w przypadku spółki kapitałowej). Należy oświadczyć, że:

a) posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty do zastosowania niższej stawki / zwolnienia z WHT oraz

b) po przeprowadzeniu weryfikacji płatnik nie posiadamy wiedzy, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania niższej stawki / zwolnienia z WHT (należyta staranność).

Oświadczenie będzie ważne przez 2 miesiące i będzie dotyczyło osobno każdego kontrahenta. Zarząd składając fałszywe oświadczenie, zagrożony jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolność (lub obu karom łącznie).

  • Opinia o stosowaniu zwolnienia

Opinia o stosowaniu zwolnienia, o której wspomnieliśmy wcześniej, jest drugim sposobem, aby nie pobierać WHT w przypadku przekroczenia 2 mln zł. Jak wskazaliśmy, dotyczy ona jednak tylko dywidend, odsetek i licencji płatnych podmiotom powiązanym z UE.

  • Wniosek o zwrot

Jeżeli WHT zostanie pobrany wg stawki podstawowej, można wnioskować o jego zwrot. O zwrot WHT może wystąpić podatnik (podmiot zagraniczny) lub płatnik (podmiot polski) – o ile zapłacił WHT z własnych środków.

Wniosek o zwrot WHT wymaga załączenia obszernej dokumentacji. Procedura zwrotu powinna trwać do 6 miesięcy. W praktyce należy oczekiwać, że będzie dużo dłuższa.

Warto przeprowadzić audyt WHT

Spora część nowych przepisów już obowiązuje. Upewnienie się czy jesteśmy odpowiednio przygotowani na 2020, warto zacząć od przeglądu dotychczasowej dokumentacji i rozliczeń WHT. Należy zweryfikować wewnętrzne procedury dotyczące gromadzenia certyfikatów rezydencji, oświadczeń i innej dokumentacji, w tym w zakresie należytej staranności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, możemy pomóc w tym zakresie.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *