Obowiązek publikowania strategii podatkowej
0 (0)

21.12.2020

 

Od 1 stycznia 2021 wchodzą w życie przepisy nakładające m.in. na podatników o przychodach powyżej 50 mln euro obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej (art. 27c ustawy o CIT).

 

Do kiedy należy sporządzić informację?

Informacja za dany rok – sporządzona w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski – powinna być umieszczona na stronie internetowej podatnika w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Przykładowo, informacja o strategii podatkowej realizowanej w 2021 r. powinna być umieszczona na stronie podatkowej podatnika do 31.12.2022.

Istnieją wątpliwości co do konieczności składania informacji za rok 2020, do 31.12.2021. Skoro przepisy te nie obowiązywały w 2020 r., to trudno wymagać, aby podatnicy w 2021 r. publikowali informację o realizowanej w 2020 strategii podatkowej. Nie ma przepisów przejściowych w tym zakresie. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. W związku z tym istnieje ryzyko, że władze skarbowe będą wymagały publikacji strategii już za 2020 r.

 

Co informacja powinna zwierać?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje w szczególności (czyli musi ona obejmować poniższe punkty i może obejmować jeszcze inne):

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  1. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie – czyli tzw. polityka podatkowa,
  2. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
 2. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  1. transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym z nierezydentami,
  2. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  1. ogólnej interpretacji podatkowej,
  2. indywidualnej interpretacji podatkowej,
  3. wiążącej informacji stawkowej,
  4. wiążącej informacji akcyzowej,
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w tzw. rajach podatkowych.

 

Informacja nie musi zawierać danych poufnych podatnika (informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego).

Stopień szczegółowości informacja zależy od charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

 

Podatnik jest obowiązany (pod rygorem kary wysokości do 250 000 zł)  do poinformować urząd skarbowy o adresie strony internetowej, na której opublikowana będzie informacja o realizowanej polityce podatkowej.

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *