Samochód w firmie – objaśnienia Ministra Finansów
0 (0)

06.05.2020

 

W kwietniu pojawiły się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w zakresie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Objaśnienia dotyczą zmian przepisów obowiązujących od początku 2019 r. Oznacza to, że już od ponad roku podatnicy muszą mierzyć się z regulacjami, które dopiero teraz doczekały się wyjaśnień.

 

Przepisy obowiązujące od 2019

Nowe przepisy zmieniły limit wartości samochodu firmowego, powyżej którego koszty z nim związane nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Co do zasady, dotyczy to samochodów osobowych powyżej 150 000 zł, przy czym limit dla samochodów z silnikiem elektrycznym wynosi 225 000 zł.

Do wartości samochodu wynoszącej 150 000 zł możliwe jest pełne odliczenie:

  • odpisów amortyzacyjnych (dla pojazdu elektrycznego limit wynosi 225 000 zł),
  • składek ubezpieczenia,
  • opłat z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy (dla pojazdu elektrycznego limit wynosi 225 000 zł),

Określono też zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów, których wykorzystanie jest mieszane tj. przeznaczone dla celów działalności gospodarczej oraz innych. W tym zakresie ograniczono do 75% wysokość kosztów zawiązanych z używaniem samochodu możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych.

Ponadto, uregulowano zasady dotyczące ustalania wysokości kosztów podatkowych przy sprzedaży pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. W tym przypadku do kosztów podatkowych zalicza się wydatki na nabycie samochodu w części nieprzekraczającej limitu, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu.

 

Zmiana umowy leasingu

Zgodnie z przepisami przejściowymi poprzednie regulacje mają wciąż zastosowanie do umów leasingu, najmu czy dzierżawy zawartych przed 2019 r. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmieniono lub odnowiono taką umowę już po zakończeniu 2018 r.

Objaśnienia uszczegółowiły, że nie każda zmiana treści umowy, pociąga za sobą utratę prawa do stosowania dotychczasowych regulacji. Dotyczy to jedynie istotnych zmian, takich jak zmiana mająca wpływ na skutki podatkowe związane z rozliczeniem umowy np. wysokość wydatków możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych oraz zmiana stosunku prawnego łączącego strony np. zmiana przedmiotu umowy leasingu, zmiana strony umowy (np. cesja leasingu).

Daje to podatnikom możliwość stosowania dotychczasowych regulacji w stosunku do umów zawartych przed 2019 r., które zostały zmienione w niewielkim zakresie, np. w przypadku zmiany o charakterze technicznym (np. numeru VIN, specyfikacji pojazdu) czy dotyczące zakresu usług niezwiązanych z finansowaniem (np. ubezpieczenia pojazdu). Zwracamy uwagę, że interpretacje indywidualne wydawane w tym zakresie były często bardziej restrykcyjne. Obecnie można powoływać się na Objaśnienia.

 

COVID-19 – uwaga na odraczanie rat leasingowych

W związku z epidemią COVID-19 firmy leasingowe oferują odroczenie lub zawieszenie płatności rat leasingowych. Przed wdrożeniem takiego rozwiązania należy przeanalizować jego skutki podatkowe. Może to bowiem doprowadzić do utraty prawa do wyższych kosztów podatkowych. Zmiana umowy wpływająca na wysokość możliwych do zaliczenia kosztów podatkowych powoduje bowiem utratę możliwości stosowania dotychczasowych przepisów w stosunku do pojazdów, które zostały wzięte w leasing przed 2019 r. Zmianę harmonogramu spłat rat leasingowych można uznać do takich istotnych zmian.

 

Umowa a dostarczenie pojazdu

Wśród podatników pojawiły się wątpliwości w zakresie tego, jakie przepisy należy stosować w przypadku gdy umowa leasingu, najmu lub dzierżawy została zawarta przed 2019 r., ale dostarczenie samochodu osobowego nastąpiło już po zakończeniu 2018 r. W objaśnieniach wskazano, że dla możliwości stosowania dotychczasowych przepisów nie ma znaczenia moment faktycznego dostarczenia samochodu.

Zatem nawet jeżeli odbiór pojazdu miał miejsce już w nowym reżimie prawnym to można stosować dotychczasowe przepisy. Warunkiem jest jednak, aby opóźnienie w dostawie miało swoje racjonalne uzasadnienie np. znaczną liczbą dostaw i związaną z nią koniecznością oczekiwania na dany model.

 

Objaśnienia chronią podatnika

Podatnik stosując się do objaśnień podatkowych zostaje objęty ochroną przewidzianą Ordynacją podatkową tak jak w przypadku interpretacji indywidualnej. Z zasady objaśnienia nie powinny szkodzić podatnikom, także zastosowanie się do nich nie powinno przysporzyć negatywnych skutków.

Powstaje zatem pytanie, co powinien zrobić podatnik, gdy w zakresie wykorzystania samochodu w firmie otrzymał niekorzystną interpretacje indywidualną. W takim przypadku, pomimo wydanej interpretacji, podatnik może zastosować warunki zgodne z objaśnieniami, oczywiście o ile są one dla niego korzystniejsze.

Interpretacja indywidualna nie jest dla podatnika wiążąca, ponieważ na mocy ww. zapisu objaśnienia otrzymują rangę podobną do interpretacji ogólnej, zatem pozwalają na przyjęcie, że interpretacja indywidualna w danej sytuacji nie obowiązuje.

 

Podsumowanie

W objaśnieniach znajdują się wskazówki pozwalające rozstrzygnąć niektóre niejasne sytuacje (np. wprowadzanie nieistotnych zmian umowy leasingu), niestety część ważnych zagadnień zostało pominiętych (np. limitowanie kosztów leasingu w sytuacji oddawania pojazdów w dalszy leasing/najem), dlatego temat samochodów w firmie wciąż może budzić wątpliwości.

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższym tematem, zapraszamy do kontaktu – biuro@abctax.com.pl

Pobierz wersję PDF

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *