Schematy podatkowe. Co wiemy po 7 miesiącach? – TAX ALERT 9/2019
0 (0)

20.08.2019

Do 30 września br. należy zaraportować schematy podatkowe z ubiegłego roku. Co jest schematem? Jak raportować? Po 7 miesiącach obowiązywania nowych przepisów o MDR wiemy trochę więcej. Poniżej przedstawiamy Państwu najświeższe informacje nt. MDR. Szczegóły tutaj.

Ile schematów zgłoszono do tej pory?

Z dostępnych informacji wynika, że:

  • do końca marca złożone zostały 702 informacje MDR, z czego 446 MDR-1 (zgłoszenie schematu), a Szef KAS nadał 98 NSP (numer schematu podatkowego);
  • od kwietnia do 10 lipca liczba złożonych MDR wzrosła do 3 341, Szef KAS nadał 272 NSP, odmówił nadania NSP w 3 przypadkach, a w 166 przypadkach zażądał wyjaśnień lub wezwał do uzupełnienia MDR.

Zgłosiliśmy schemat, nie potrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Dlaczego?

Szef KAS ma 7 dni od zgłoszenia na nadanie NSP. Jak wynika jednak z powyższych statystyk, służby KAS nie nadążają z analizą zgłoszeń. Obecnie trwa nabór na stanowisko naczelnika wydziału ds. podatków w Wydziale Informacji o Schematach Podatkowych. Po zgłoszeniu należy zatem cierpliwie czekać na informację ze strony Szefa KAS.

Czy trzeba raportować schematy z 2018 roku?

Tak. Korzystający ma obowiązek zaraportowania schematów z 2018 roku:

  • transgranicznych – jeżeli pierwsza czynność związana ze schematem wystąpiła po 25.06.2018 r.,
  • innych niż transgraniczne – jeżeli pierwsza czynność związana ze schematem wystąpiła po 01.11.2018 r.

Korzystający musi to zrobić do 30 września 2019 r. Promotorzy musieli wywiązać się z tego obowiązku do 30 czerwca 2019 r. Jeżeli jednak w danym schemacie promotor nie występował, raportowanie spoczywa na korzystającym. Należy zatem zweryfikować transakcje realizowane po ww. datach.

Co grozi za brak zaraportowania schematu?

Niewywiązywanie się z obowiązków MDR zagrożone jest osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe. W grę wchodzi m.in. kara grzywny do 720 stawek dziennych. Z danych MF wynika, że toczy się już pierwsze postępowanie o przestępstwo skarbowe związane z naruszeniem obowiązków MDR. Podmioty, które nie dopełniły obowiązków raportowania, korzystają z tzw. czynnego żalu. Z dostępnych informacji wynika, że do Szefa Kas trafiło ponad 130 takich zawiadomień.

Co może być schematem podatkowym?

Schematem podatkowym mogą być nie tylko „agresywne” optymalizacje podatkowe, ale także „standardowe” transakcje czy działania, np.:

  • wypłata dywidendy lub innych należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u  źródła w kwocie ponad 25 mln zł;
  • przejście na samozatrudnienie – w  Objaśnieniach do MDR wprost zostało uznane to za schemat podatkowy; w przypadku podmiotów krajowych spełnione musi być także kryterium kwalifikowanego korzystającego; korzystającym może być jednak także płatnik;
  • przeniesienie określonych funkcji czy aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • zmiana formy prowadzenia działalności ze spółki kapitałowej na osobową.

Czy raportowanie można delegować na pełnomocnika?

Tak, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do składania MDR. Niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego (PPS-1). Poza samym złożeniem MDR, pełnomocnik może też podpisać MDR np. w imieniu korzystającego. Wyjątkiem jest tu MDR-3 (raportowanie korzyści przez korzystającego), który musi być podpisany osobiście przez wszystkich członków zarządu. W tym przypadku pełnomocnik jedynie ma możliwość złożenia podpisanego wcześniej MDR-3.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie MDR, zapraszamy do kontaktu. Nasza wcześniejsza informacja nt. MDR dostępna jest tutaj.

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *