Strata podatkowa a zwolnienie TP dla krajowych podmiotów powiązanych
0 (0)

24.07.2020

 

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych przewidują wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego dla określonych transakcji kontrolowanych. Jednym z nich jest zwolnienie z ww. obowiązku, skierowane do krajowych podmiotów powiązanych. Jednak, chcąc skorzystać z takiego wyłączenia, podmioty te muszą łącznie spełnić trzy warunki: brak zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego z podatku CIT oraz brak poniesienia straty podatkowej.

O ile dwa pierwsze warunki nie budzą wątpliwości (zwolnienie podmiotowe z CIT, skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora publicznego lub przedmiotowe – dla podmiotów niekorzystających np. ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), trzeci warunek – brak straty podatkowej – nie był (a może nadal nie jest) do końca jednoznaczny.

Zgodnie z ustawową definicją straty podatkowej (art. 7 ust. 2 CIT), występuje ona w chwili, gdy suma kosztów uzyskania przychodów jest wyższa od łączonej wartości przychodów z danego źródła przychodów. Jednoznacznie więc jest wskazane, że strata podatkowa winna być rozpatrywana w ujęciu do konkretnego źródła, a nie ogólnej wartości przychodów lub kosztów ich uzyskania.

W art. 11n pkt 1 CIT, odnoszącym się do zwolnienia podmiotów krajowych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, brak jest natomiast jednoznacznej informacji w jaki sposób należy definiować warunek straty podatkowej, co od początku budziło wiele wątpliwości wśród podatników.

Obecna linia interpretacyjna jest korzystna dla podatników. Zgodnie bowiem z prezentowanym w nich stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli podatnik osiągnął z jednego źródła przychodów dochód, a z innego stratę, przy czym transakcja kontrolowana jest realizowana ze źródła przychodów, w ramach którego został wykazany dochód, nie wyklucza to automatycznie możliwości skorzystania ze zwolnienia. Przykładem takiego stanowiska jest m.in. interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB1-1.4010.140.2020.1.BK z 01.06.2020 r.

Tożsame stanowisko potwierdzone zostało także przez WSA we Wrocławiu w wyroku z 09.01.2020 r. (sygn. I SA/Wr 861/19).

Rozważając ww. zwolnienie dla podmiotów krajowych, należy jednak pamiętać, że wszystkie warunki (również ten o stracie podatkowej) muszą zostać spełnione przez obie strony transakcji kontrolowanej.

Podsumowując, jeśli polskie podmioty powiązane

  • realizują ze sobą transakcje kontrolowane, których wartość przekracza ustawowe limity (2 mln lub 10 mln PLN);
  • spełniają dwa pierwsze warunki zwolnienia z obowiązku TP dla podmiotów krajowych (zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z CIT);

powinny dokonać analizy ewentualnie poniesionej straty podatkowej pod kątem jej źródła oraz źródła danej transakcji kontrolowanej.  

 

Pobierz wersję PDF

 

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu

biuro@abctax.com.pl

 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *