Strategia podatkowa | Co należy o niej wiedzieć?
0 (0)

12.03.2021

Strategia podatkowa. Co należy o niej wiedzieć?

 

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące strategii podatkowej (art. 27c ustawy o CIT). Nakładają one na niektórych podatników CIT obowiązek sporządzania i publikowana informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Pobierz wersję PDF

 

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Obowiązek przygotowania i publikacji informacji o strategii podatkowej dotyczy:

 1. podatkowych grup kapitałowych,
 2. podatników o przychodach powyżej 50 mln euro (za 2020 to ok. 230 mln zł).

 

Polityka podatkowa – kluczowy element strategii

Kluczowym elementem strategii podatkowej jest tzw. polityka podatkowa firmy. Zgodnie z przepisami powinna ona obejmować informacje o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie i informacje o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami KAS. W większości firm określona polityka podatkowa funkcjonuje w praktyce, lecz zdecydowanie rzadko jest ona spisana. Teraz dla ww. podmiotów będzie to konieczne.

 

Pozostałe elementy strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje również:

 • informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej.
 • informacje dotyczące rozliczeń podatkowych podatnika w tzw. rajach podatkowych.

 

Jak szczegółowa musi być strategia

Przepisy nie precyzują jak szczegółowe muszą być informacje podawane do publicznej wiadomości w strategii podatkowej (np. na temat istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi). Z zakresu informacji wyłączone są jednak informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Strategia podatkowa powinna uwzględniać przy tym charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności podatnika.

 

Termin i miejsce opublikowania informacji o strategii podatkowej

Informację o realizowanej w danym roku strategii podatkowej należy umieścić na swojej stronie internetowej. W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację tą udostępnia na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Informację tą należy umieścić do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym samym terminie należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której strategia jest opublikowana.

 

Sankcje

W przypadku niewykonania ww. obowiązku, podatnik podlega karze pieniężnej do 250 000 zł a Zarząd spółki może być pociągnięty do odpowiedzialności KKS (kara grzywny).

 

Polityka podatkowa a odpowiedzialność KKS

W naszej ocenie publikowana polityka podatkowa może mieć istotne znaczenie w kontekście odpowiedzialności KKS Zarządów i Głównych księgowych za ewentualne przyszłe nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki. Odpowiedzialność ta oparta jest bowiem na zasadzie winy, w tym poprzez niedochowanie należytej staranności. W tym kontekście organy mogą weryfikować czy: 1. polityka podatkowa spółka była wystarczająca, 2. spółka faktycznie realizowała przyjętą politykę podatkową.

 

Szybkie Mini Szkolenie

Strategia podatkowa

Zapraszamy na nasze bezpłatne i zwięzłe szkolenie dotyczące strategii podatkowej. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 23 marca, o g. 9:00.

 

Zarejestruj się!

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu biuro@abctax.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

 

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *