Usługi niematerialne a limit kosztów podatkowych
0 (0)

06.12.2019

Koszt zakupu niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych może nie być uznany w całości za podatkowy (art. 15e ustawy o CIT). Poniżej przedstawiamy stanowiska z najnowszych interpretacji. Szczegóły tutaj.

Limitowaniem objęte są usługi:

 • zarządcze
 • wsparcia przy zakupach
 • sprzedażowo-marketingowe
 • w zakresie finansów i rachunkowości

Limitowaniu nie podlegają usługi:

 • techniczne
 • laboratoryjne
 • projektowania
 • inżynierii produkcji
 • w zakresie prac rozwojowych
 • monitorowania jakości produkcji i napraw gwarancyjnych

Świadczenia o podobnym charakterze

Ograniczeniom podlegają również świadczenia o podobnym charakterze, do tych wymienionych wprost w ustawie. W związku z tym są usługi, których skwalifikowanie budzi wiele wątpliwości. Dotyczy to m.in. usług:

 • informatycznych
 • pośrednictwa
 • kontroli jakości
 • wdrażania i rozwoju produktów

W takim przypadku należy określić czy charakter danej usługi posiada elementy usług wskazanych bezpośrednio w przepisie oraz czy te elementy przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń.

Usługi mieszane

Zdarza się, że w ramach jednej umowy nabywane są zarówno usługi objęte, jak i nie objęte ograniczeniem. W takim przypadku należy dokonać odpowiedniego podziału wynagrodzenia na części przysługujące za wykonanie poszczególnych usług.

Wyłączenie z limitowania

Przepisy przewidują wyłączenie z limitowania kosztów m.in. dla usług:

 • bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi
 •  które są refakturowane przez podatnika
 • objętych uprzednim porozumieniem cenowym APA

Jak określić czy koszty nabywanych przez nas usług podlegają limitowaniu?

 • Ustalenie limitu

Limitowanie stosuje się do nadwyżki kosztów związanych z nabyciem ww. usług, przekraczającej w roku łącznie 3 mln zł. Koszty do tej wysokości mogą być w całości ujęte w kosztach podatkowych. Nadwyżka kosztów jest objęta limitem w wysokości 5% EBITDA.

 • Szczegółowa identyfikacja rodzaju nabywanych usług

W przypadku ustalenia, że przekraczamy ww. limit należy dokonać szczegółowej weryfikacji charakteru nabywanych usług, aby ustalić, które z nich są objęte ograniczeniem.

 • Zastosowanie wyłączenia

Jeżeli w dalszym ciągu limit jest przekroczony należy zweryfikować czy można skorzystać z ww. wyłączeń (np. dla kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi). W przypadku wysokiej nadwyżki limitowanych kosztów usług warto rozważyć złożenie wniosku o wydanie APA w celu zabezpieczenia kosztów przed ich wyłączeniem w CIT. Decyzje APA dla wniosków złożonych do końca 2019 r. będą chroniły koszty poniesione w 2018 i 2019 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem chętnie pomożemy w:

 • określeniu limitu,
 • identyfikacji charakteru usług,
 • weryfikacji możliwości wyłączenia,
 • przygotowaniu wniosku APA.

Zapraszamy również na szkolenie otwarte, które odbędzie się w Poznaniu 19.12. – będziemy na nim omawiać także to zagadnienie. Szczegóły tutaj.

Zapraszamy do kontaktu!

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *