Fundacja rodzinna
5 (2)

15.12.2023

Ustawa o Fundacji rodzinnej została wprowadzona w maju 2023 r. z myślą o firmach prywatnych (rodzinnych). Fundacja rodzinna ma służyć przede wszystkim ochronie majątku i ułatwieniu sukcesji w ramach biznesów rodzinnych. Oferuje jednocześnie rozwiązania korzystne podatkowo.

Fundacja rodzinna jest dla Ciebie, jeżeli:

  1. chcesz ochronić swój majątek przed rozdrobnieniem,
  2. chcesz uniknąć konfliktów rodzinnych po swojej śmierci,
  3. myślisz o zabezpieczeniu przyszłości swojej rodziny,
  4. istotna jest dla Ciebie elastyczność przy wypłacie świadczeń dla członków rodziny,
  5. posiadasz szereg nieruchomości, które wynajmujesz,
  6. posiadasz lub chcesz nabyć udziały / akcje w polskich / zagranicznych spółkach i nie wykluczone w przyszłości będziesz je zbywał.

 

Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, w tym m.in. w zakresie zbywania mienia, najmu i dzierżawy nieruchomości, nabywania i zbywania papierów wartościowych, udzielania pożyczek określonym podmiotom.

 

Beneficjenci

Fundator ustanawia beneficjentów, którzy na podstawie statutu są uprawnieni do otrzymywania określonych świadczeń. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, a także fundator. Fundacja może przekazywać na rzecz beneficjentów świadczenia pieniężne lub rzeczowe. W szczególności fundacja może pokrywać koszty utrzymania lub kształcenia beneficjenta.

 

Opodatkowanie Fundacji

Przepisy o Fundacji rodzinnej przewidują korzystne opodatkowanie zarówno Fundacji rodzinnej, jak i jej beneficjentów.

Fundacja rodzinna jest zwolniona z CIT. Dochód Fundacji jest opodatkowany CIT podobnie jak spółki na tzw. „estońskim CIT”, czyli dopiero w momencie wypłaty zysków / świadczeń. W przypadku wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów opodatkowanie CIT wynosi 15%.

Od dochodu z działalności niedozwolonej, Fundacja pałci CIT wg stawki 25%.

 

Opodatkowanie Beneficjentów

Świadczenia otrzymane od Fundacji przez jej beneficjentów (w tym fundatora) z tzw. „grupy zero” w odniesieniu do Fundatora są zwolnione z PIT oraz podatku od spadków i darowizn. Grupa ta obejmuje małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

  1. Pomożemy Państwu przeanalizować korzyści i ryzyka związane z założeniem Fundacji rodzinnej, w tym ocenimy opłacalność założenia Fundacji w Państwa biznesie.
  2. Zapewnimy wsparcie w procesie ustalania zasad funkcjonowania Fundacji rodzinnej.
  3. Pomożemy w przygotowaniu niezbędnej do funkcjonowania Fundacji rodzinnej dokumentacji.
  4. Zapewnimy wsparcie w toku funkcjonowania Fundacji.  

Pobierz wersję PDF

 

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *