ABC KSeF Point #5
0 (0)

01.02.2024

Samofakturowanie w relacjach z zagranicznymi kontrahentami a KSeF

Jeśli podmiot zagraniczny, który nie ma obowiązku korzystania z KSeF będzie świadczył usługi opodatkowane w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia i polski nabywca będzie dokonywał samofakturowania, to faktura taka będzie musiała być wystawiona w KSeF. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 stycznia 2024 r.

Wystawianie faktur w KSeF będzie obligatoryjne dla:  

  • polskich podatników VAT czynnych (tj. podatników posiadających w Polsce siedzibę lub miejsce zamieszkania);   
  • podatników VAT czynnych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (VAT FE), o ile bierze ono udział w transakcji.  

Obowiązek fakturowania w KSeF nie obejmie więc m.in. podmiotów zagranicznych nieposiadających:  

  • siedziby na terytorium Polski;  
  • stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.   

Wyjątkiem od tej zasady będzie jednak przypadek samofakturowania, czyli sytuacja, w której nabywca na skutek porozumienia ze sprzedawcą wystawia faktury w jego imieniu i na jego rzecz.   

W tym kontekście można wyróżnić dwa przypadki:  

1. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny (niemający obowiązku korzystania z KSeF) będzie świadczył usługi na rzecz polskiego podatnika (opodatkowane w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia) i polski podatnik będzie wystawiał faktury za zagranicznego przedsiębiorcę na zasadzie samofakturowania, to faktura taka będzie musiała być wystawiona przez KSeF.

Stanowisko takie zostało potwierdzone w niedawno wydanej interpretacji z 3 stycznia 2024 r. (nr 0112-KDIL1-3.4012.490.2023.1.JK). Wnioskodawca będący polskim podatnikiem twierdził, że nie ma obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF w przypadku, gdy faktury te są wystawiane w ramach procedury samofakturowania w imieniu i na rzecz zagranicznego kontrahenta, jeśli ten nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Formalnie będą to bowiem faktury podmiotu zagranicznego, a ten zgodnie z art. 106ga ust. 2 pkt 1 nie ma obowiązku korzystania z KSeF.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS. Wyjaśnił, że wyłączenie przewidziane w tym przepisie nie dotyczy procedury samofakturowania. Faktura wystawiana w imieniu i na rzecz zagranicznego dostawcy powinna zostać wystawiona według przepisów obowiązujących w kraju, na który przypada miejsce dostawy.

Rozwiązanie takie wiąże się z szeregiem problemów związanych m.in. z uprawnieniami do wystawiania faktur w KSeF (zagraniczny kontrahent powinien udzielić polskiemu nabywcy uprawnień do wystawiania faktur w ramach samofakturowania).

2. Gdy polski podmiot zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych upoważni do wystawiania faktur podmiot zagraniczny, który nie ma obowiązku korzystania z KSeF – zgodnie z projektowanymi przepisami, faktury takie nie będą musiały być wystawiane w ramach KSeF.

W Rządowym Centrum Legislacji jest obecnie procedowany projekt rozporządzenia MF w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, który przewiduje, że w tej sytuacji zagraniczny podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury w KSeF.

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0