Co trzeba złożyć do środy?
0 (0)

26.01.2024

 

Przypominamy, że w środę, 31 stycznia 2024 r. mija termin na złożenie kilku informacji podatkowych. Uchybienia w tym zakresie mogą słono kosztować. Oto one:

WH-OSC

Dla przypomnienia: w przypadku wypłaty na rzecz podmiotów powiązanych dywidend, odsetek i należności licencyjnych w kwocie powyżej 2 mln zł należy pobrać podatek u źródła (WHT). Następnie możliwe jest wnioskowanie o zwrot podatku po spełnieniu określonych warunków. Jest to tzw. mechanizm pay&refund.

Stosowanie ww. mechanizmu nie jest konieczne w przypadku:

  1. posiadania opinii o stosowaniu preferencji lub
  2. złożenia oświadczenia WH-OSC.

W oświadczeniu WH-OSC członek zarządu płatnika potwierdza, że:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zwolnienia z WHT nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej członka zarządu.

W jakich przypadkach należy złożyć WH-OSC?

By uniknąć poboru podatku u źródła od wskazanych wyżej płatności na rzecz podmiotów powiązanych, pierwotne oświadczenie WH-OSC składa się, jeżeli:

  • nie posiada się opinii o stosowaniu preferencji,
  • przedsiębiorstwo dokonywało innych płatności na rzecz podmiotu powiązanego niż te objęte posiadaną opinią o stosowaniu preferencji;
  • opinia o stosowaniu preferencji została wydana po dokonaniu płatności, w związku z czym nie obejmuje swym zakresem tejże płatności.

Pierwotne i następcze WH-OSC – terminy na złożenie

Pierwotne oświadczenie WH-OSC składa się nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.

Jeżeli po złożeniu pierwotnego WH-OSC dokonywano kolejnych płatności na rzecz tego samego podmiotu i nie pobierano przy tym WHT lub stosowano niższą stawkę podatku to należy złożyć następcze (powtórne) oświadczenie WH-OSC. Oświadczenie to składa się do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku podmiotów posiadających rok podatkowy zgodny z kalendarzowym będzie to zatem 31 stycznia.

Kto powinien złożyć CIT-10Z i kiedy?

Podmioty, które w poprzednim roku podatkowym pobrały podatek u źródła są zobowiązane do przekazania do urzędu skarbowego deklaracji CIT-10Z. CIT-10Z nie składa się zatem w przypadku, gdy płatnik nie był zobowiązany do poboru WHT (tj. np. gdy złożył oświadczenie WH-OSC).

Deklarację tę składa się do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku u źródła.

PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR

W terminie do 31 stycznia 2024 r. należy złożyć również:

  • PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;
  • PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

TPR

Z końcem stycznia mija także termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) za 2022 r.

Muszą o tym pamiętać podatnicy zawierający zarówno transakcje kontrolowane (w tym zwolnione z obowiązku dokumentowania), jak również zawierający transakcje z podmiotami z rajów podatkowych.

 

 

Pobierz wersję PDF

Kliknij, żeby ocenić ten post!
Podziel się artykułem:

Komentarze

0